Hoppa till innehåll

Nämnder

Förutom kommunstyrelsen har Vellinge kommun fem nämnder. Från den 1 januari 2019 är dessa: kommunstyrelsen, tekniska nämnden, nämnden för myndighetsservice, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och valnämnden.

Nämndernas ledamöter uppdateras i januari på respektive nämnds sida.

Ordförande i nämnderna är följande:

Kommunstyrelsen

Carina Wutzler (M)

Utbildningsnämnden

Gustav Schyllert (M)

Omsorgsnämnden

Mavis Zander (M)

Tekniska nämnden

Martin von Gertten (M)

Myndighetsservicenämnden

Christine Andersson (M)

Publicerad:
5 juli, 2018