Hoppa till innehåll

Ansökan och uppsägning av plats i förskola

Här kan du läsa om hur du ansöker om plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Vellinge kommun, och hur du säger upp en plats. Om du har rätt till en plats så får du en inom fyra månader.

Självservice

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Om du behöver en plats i förskola för ditt barn, så ska du ansöka om det. På nedanstånde länk kan du läsa om vem som har rätt till en förskoleplats.

Rätt till förskoleplats - vellinge.se

Ansökan om plats i kommunens förskolor görs via e-tjänst. Ansökan till en fristående förskola i kommunen görs direkt via förskolan.

Förskola - ansökan om plats (e-tjänst)

Garanterad plats inom fyra månader

Du kan ansöka hos högst tre förskolor eller familjedaghem (pedagogisk omsorg). Lista verksamheterna i den följd du önskar dem. Du kan justera de tre önskade valen utan att ansökningsdatumet ändras fram till dess att ett erbjudande om plats kommer.

När du anger önskat startdatum, tänk då på att inskolningen tar cirka två veckor. Inskolningen startar den dag platsen börjar att gälla.

Ansökningsdatumet gäller som ködatum. Barnet kommer att erbjudas en plats inom fyra månader. I möjligaste mån blir det på en av de enheter du har önskat. Det är ansvarig rektor som beslutar om placering.

Köregler

För att ett barn ska få stå i kommunens förskolekö, så måste barnet och en av dess vårdnadshavare bo i Vellinge kommun och vara folkbokförd här. Du kan också ansöka om en barnomsorgsplats om du ska flytta till kommunen inom fyra månader. Ansökan ska då kompletteras med en kopia av hyreskontrakt eller ett köpeavtal för att styrka flytten.

Om det finns en skuld till förskoleverksamheten i Vellinge kommun blir du inte erbjuden någon plats förrän skulden är betald.

Syskonförtur

I Vellinge kommun tillämpas syskonförtur utifrån ansökningsdatum, mer om det går att läsa i tillämpningsanvisningarna. Det innebär att ett yngre syskon har förtur till den förskola eller fritidshem som ett syskon har plats på. Syskonförtur omfattar de barn som är folkbokförda på samma adress. För att syskonförtur ska kunna användas ska båda barnen ha en längre tidsperiod på förskolan, fritidshemmet eller familjedaghemmet framför sig.

Överflyttning

Om du inte erbjuds plats enligt förstahandsvalet, så kan du ställa ditt barn i kö för överflyttning. Kontakta då själva förskolan eller familjedaghemmet.

När platser blir lediga så erbjuds de till de barn som står i överflyttningskön. Överflyttningskön är prioriterad framför den vanliga kön. I överflyttningskön gäller ansökningsdatum som ködatum.

Uppsägning

Om du vill säga upp en kommunal plats så gör du det via vår e-tjänst.

Förskola - uppsägning av plats (e-tjänst)

Uppsägningstiden är två månader och gäller från den dag uppsägningen görs. Perioden debiteras oavsett om barnet använder sin plats under uppsägningstiden eller inte. Du är skyldig att betala för platsen under hela uppsägningsperioden.

Uppsägning av plats på fristående förskolor görs direkt hos förskolan. Kontakta respektive förskola för information om uppsägningstid.

Senast uppdaterad:
7 maj 2024 16:15