Hoppa till innehåll

Rätt till förskoleplats

På den här sidan kan du läsa om när du får ha ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg. Du kan också läsa om hur arbetslöshet, sjukskrivning, semester och föräldraledighet påverkar barnets vistelsetid.

Självservice

Dokumentet ”Regler och tillämpningsanvisningar” beskriver Vellinge kommuns regler gällande vem som har rätt till förskola, och hur många timmar barnet får vistas på förskolan varje vecka. Dokumentet finns tillgängligt i sin helhet under ”Relaterade dokument”.

På den här sidan finns en sammanfattning av reglerna.

Grunder för barnets vistelsetid på förskolan

Vistelsetid kallas den tid barnet är i förskolan. Vistelsetiden ser olika ut för barnen beroende på om vårdnadshavare arbetar, är arbetssökande, studerar eller är föräldralediga. Det går enbart att grunda barnets vistelsetid på förskolan utifrån en av grunderna.

Om du studerar eller arbetar mindre än 20 timmar i veckan får du förlägga den tiden när det äldre barnet är i förskolan. Arbetar du mer än 20 timmar i veckan ska du lämna arbetsschema och då utgår det äldre barnets tid i verksamheten endast ifrån det. Det går alltså inte att kombinera olika grunder på olika veckodagar.

Vårdnadshavare som arbetar

Ditt barn har rätt till förskola medan du arbetar och tar dig till och från jobbet. Om du jobbar natt, så får du ha ditt barn i förskola under dagtid, om du behöver sova då.

Vårdnadshavare som studerar

Ditt barn har rätt till förskola under den tid du studerar, och under den tid du tar dig till och från din skola. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Studieintyg ska lämnas in på begäran då förskolan efterfrågar det, minst en gång per termin.

Om du är arbetssökande

Barn till arbetssökande har rätt till förskola 20 timmar per vecka. Om du deltar i arbetsmarknadsåtgärder genom arbetsförmedlingens försorg får barnet vara i förskolan under den tid som du deltar i åtgärderna.

Om du är föräldraledig

Om du är föräldraledig med ett yngre syskon, så har det äldre syskonet rätt till 15 eller 20 timmars barnomsorg per vecka.
Att ansöka om utökad vistelsetid
När det har kommit en ny familjemedlem kan det ibland vara så att man har rätt att utöka tiden i förskolan.
Ladda ner blanketten och skicka in samtlig efterfrågad information samt bilagor till förskolan. Ansökan om utökad vistelsetid (Word-dokument, 72 kB)

Allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år

Barn utan förskoleplats erbjuds plats i allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuder en plats i förskolan upp till 15 timmar per vecka, sammanlagt 525 timmer per år. Dessa timmar har barnet rätt till oavsett vad föräldrarna har för sysselsättning.

Allmän förskola följer grundskolans terminsperioder. Det innebär att barnet är ledig från förskolan alla lovdagar.

Ansökan till allmän förskola

Går ditt barn redan i förskola eller familjedaghem behöver du inte göra något, anmälan sker automatiskt.

Om ditt barn inte har en plats i förskolan sedan innan, så måste du ansöka om en plats hos allmänna förskolan. Det gör du via e-tjänsten Sök plats i allmän förskola. Efter anmälan blir ditt barn snarast möjligt erbjuden placering. Observera att det finns en handläggningstid för att hitta en plats i förskolan.

Tänk på att om ni är två vårdnadshavare så ska båda signera ansökan.

Ändrad inkomst

Om din inkomst ändras, så behöver du gå till e-tjänsten Lämna inkomstuppgift för att uppdatera dessa uppgifter.

Om du behöver öka antalet timmar hos pedagogisk omsorg, så kan det hända att du måste byta till förskola istället.

När du har semester

När någon av vårdnadshavarna är ledig eller har semester är barnen också lediga från förskolan, så att ni har möjlighet att vara tillsammans.

Sjukdom och sjukskrivning

När du som förälder är sjuk får barnet vara i förskola eller familjehem under den tid som anses nödvändigt. Läkarintyg/sjukintyg krävs vid längre sjukdom.

Senast uppdaterad:
14 juli 2023 12:03