Hoppa till innehåll

Ändrade familjeförhållanden - anmälan

 1. Därför är det viktigt att lämna aktuella familjeförhållande

  Månadsavgiften för förskola, familjedaghem och fritidshem grundas på hushållets inkomst. Det är därför viktigt att meddela kommunen om familjeförhållandet förändras, exempelvis vid separation eller samboskap, då det direkt påverkar hushållets inkomst.

  Läs mer om vad som påverkar avgiften för barnomsorg

 2. Uppdatera ert familjeförhållande

  Du behöver ha din BankID tillhands när du registrerar ändrat familjeförhållande.

  Uppdatera familjeförhållande här
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Ärendet behöver signeras av dig som anmäler förändringen samt av den person som är ny i hushållet, eller inte längre en del av hushållet. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När ansökan är inskickad kommer ni båda att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  En vårdnadshavare kan alltså inte lägga till eller ta bort personer i hushållet utan godkännande av berörd person.

  Kom ihåg att även uppdatera hushållets inkomstuppgifter när familjeförhållandet förändras. Går exempelvis en vårdnadshavare från samboskap till ensamstående kan avgiften påverkas och bli en lägre om gränsen för maxtaxa inte längre nås.