Handlingsplan för integration 2018-2020

Vellinge Kommuns politiker har antagit en Handlingsplan för integration som integrationsarbetet inom kommunens samtliga verksamheter vilar på.

Målet med handlingsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom:

Publicerad:
17 september, 2018
Senast uppdaterad:
4 juni, 2019