Hoppa till innehåll

Omsorg och stöd

Omsorg och stöd

Ibland kan en människa behöva stöd.
för att klara sitt liv.
Då kan du ringa till oss
på telefonnummer 040-42 50 00.
Vår avdelning heter omsorgsavdelningen.

Om du behöver hjälp på kvällar eller helger
kan du ringa till socialjouren. Ring 112.

Om du behöver akut hjälp
ska du ringa 112.

Stöd till familjer, barn och ungdomar

Många familjer, barn och ungdomar
behöver stöd och hjälp ibland.

Ibland kan det vara bra
att bara få prata med någon.
När du talar med oss har vi tystnadsplikt.
Vi får inte berätta för någon annan
det du berättar för oss.

Om du tror att ett barn blir dåligt behandlat
ska du kontakta kommunen
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

Kontaktfamilj

Ibland kan föräldrar och barn
behöva vila från varandra.
Då kan en kontaktperson
eller en kontaktfamilj vara bra hjälp.

Om du vill veta mer så ringer du
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

Om du vill vara kontaktperson
eller kontaktfamilj kan du ringa oss.
Vi undersöker noga vilka personer
som får bli kontaktpersoner.
Om du vill veta mer så ringer du
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

Familjehem

Många barn kan inte bo hos sina föräldrar.
En del barn har inga föräldrar.
Det kan vara barn som har flytt från krig.
Barnen behöver mycket stöd och hjälp.
De behöver bo i trygga familjer
som är vana vid att vara med barn.

Vi på kommunen söker familjer
som vill ta hand om ett av dessa barn.
Din familj blir då ett så kallat familjehem.
Familjehemmet har ansvar för barnen
tills barnen är unga vuxna
och kan flytta till en egen bostad.

Om du vill veta mer om familjedaghem
så ringer du
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

Försörjningsstöd

Ibland kan en person eller en familj
inte försörja sig själv.
De kan inte betala sin hyra,
köpa mat eller betala sina räkningar.
Kommunen kan då ge försörjningsstöd.

Om du vill behöver försörjningsstöd
så ringer du
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

God man

Personer som inte kan sköta sin ekonomi
för att de är sjuka
eller har funktionsnedsättning
kan få hjälp av en så kallad god man
eller av en förvaltare.

Kommunens överförmyndarverksamhet
ger stöd till sjuka personer,
personer med psykiska
eller fysiska funktionsnedsättningar
som behöver en god man eller en förvaltare.

Du söker om god man eller förvaltare
i kommunhuset, Norrevångsgatan 3 i Vellinge.
Tingsrätten i Malmö beslutar
om du får god man och förvaltare.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning
kan söka stöd från kommunen
enligt tre lagar: Socialtjänstlagen, SOL,
Hälso- och sjukvårdslagen
och Lagen om stöd och service till personer
med vissa funktionshinder, LSS.

Kommunens biståndshandläggare
ska säga ja för att du ska få stödet.

Du kan själv välja mellan flera företag
som ger stödet du får enligt lagen LSS.
Om du inte är nöjd med det stöd
som du får
kan du byta företag.

Stöd till anhöriga

Om någon i din familj
har funktionsnedsättning
eller är svårt sjuk
kan du behöva stöd.

Om du vill veta mer så ringer du
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

Boende

Kommunen ger olika stöd:
Anpassa bostaden
Gruppboende
Korttidsboende
Familjehem och bostad med service

En biståndsbedömare ska säga ja
till stöden för personer med funktionsnedsättning.
Ring 040-42 50 00
för att få prata med en biståndsbedömare.

Daglig verksamhet och arbete med stöd

Vellinge kommun har daglig verksamhet
för vissa personer med funktionsnedsättning,
enligt LSS, Lagen om Stöd och Service.

Om du vill veta mer så ringer du
din LSS Handläggare
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

Kontaktperson

Har du funktionsnedsättning
och behöver ha med dig en person
när du ska gå till banken till exempel?
Eller vill du bara träffa någon människa
som du kan fika med
eller gå på bio med?
Då kan du få en kontaktperson.

En kontaktperson är en vanlig person
som vill vara din kompis.
Du och din kontaktperson bestämmer själva vad ni vill göra.

Avlösare

Det kan vara jobbigt för en familj
när en familjemedlem har funktionsnedsättning.
Familjen kan behöva vila
eller göra något för sig själva.

Ledsagare

Personer med funktionsnedsättning
kan behöva en person som följer med
när de ska gå på en fritidsaktivitet,
eller tar en promenad.

Det kostar inget att ha ledsagare,
och du väljer själv vilket företag
som ska hjälpa dig.

Om du vill veta mer så ringer du
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

Personlig assistent

Du som har funktionsnedsättning
och är under 65 år
och behöver mycket hjälp
kan söka om personlig assistent.

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan
är det Försäkringskassan som betalar
din personliga assistent.

Om du vill veta mer så ringer du
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Personer med psykisk funktionsnedsättning
har rätt att vara med i samhället som alla andra.
Om du har psykisk funktionsnedsättning
och har svårt att klara dig själv
kan du få hjälp och stöd.

Om du vill veta mer så ringer du
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

Stöd för dig som inte kan resa som andra

Om du har funktionsnedsättning
som gör det svårt för dig att gå,
resa med bil, buss eller tåg
kan du få åka särskild kollektivtrafik.

Du söker om särskild kollektivtrafik hos kommunen.

Kontakta Vellinge direkt på 040-42 50 00.

Hjälpmedel

Du som har funktionsnedsättning
kan få hjälpmedel
som gör din vardag enklare.
Med rätt hjälpmedel blir det enklare för dig
att bo kvar i ditt hem.

Om du behöver hjälpmedel
ska du ringa till
Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 50 00.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 09:59