Hoppa till innehåll

Boende och miljö

Boende och miljö

Här kan du läsa om
hur du kan söka en bostad i Vellinge kommun.

Du kan också läsa om de regler
som du ska följa
om du vill bygga om ditt hus
eller bygga ett nytt hus.

Bygglov

När du ska bygga ett nytt hus
eller bygga så att du ändrar på ditt hus
är det viktigt att du följer alla lagar och regler
som finns i Plan- och bygglagen.

Myndigheten Boverket har en lättläst sida
där du kan läsa mer om Plan- och bygglagen.
Länk till Boverket

Bostadsbidrag

Personer med barn
eller personer som är mellan 18 år och 29 år
kan söka bostadsbidrag
för att få hjälp med att betala sin hyra.
Du söker bostadsbidraget hos Försäkringskassan.

Hur mycket du får i bidrag
beror på hur mycket pengar du tjänar
och på hur mycket du betalar i hyra.

Du kan läsa mer på Försäkringskassans webbplats.
De har också information på lättläst svenska.
Länk till Försäkringskassans webbplats

Spara energi

När du vill ha hjälp med att spara energi
kan du prata med kommunens energirådgivare.

Energirådgivaren hjälper företag
och personer.
Skolor kan också få tips och hjälp
från en energirådgivare.

Du kan ringa till kommunen
på telefon 040-42 50 00

Sopor

Renhållningsordningen är regler
för hur kommunen ska ta hand om
sina sopor.

Kommunen tar hand om alla sorters sopor,
hushållsavfall, matavfall, grovsopor
och trädgårdsavfall.

Om du har grovsopor som möbler, cyklar
eller elektriska apparater
kan du lämna det
på Lilla Hammars återvinningscentral
i Höllviken.

Om dina sopor inte blir hämtade
ska du kontakta kommunen.
Du kan ringa till Vellinge direkt
på telefonnummer 040-42 57 00
eller skicka e-post till vellinge.direkt@vellinge.se

Vatten och avlopp

I Vellinge kommun är det
avdelningen för Medborgarservice
som har ansvar för vatten och avlopp.

Om du har fel på vatten eller avlopp
ska du ringa till Vellinge Direkt
på telefonnummer 040-42 57 00
eller skicka e-post till vellinge.direkt@vellinge.se

Vill du ha information om en egen brunn
eller om en egen avloppsanläggning
ska du kontakta
Vellinge Direkt på 040-42 50 00

Vellingebostäder

Vellinge kommun äger bolaget Vellingebostäder.
som har hyreslägenheter och lokaler.

Du kan tala om för Vellingebostäder
när du behöver en hyreslägenhet.
Du får då vänta på en ledig hyreslägenhet.

Du kan ringa till Vellingebostäder
på telefonnummer 040-42 60 70.

Länk till Vellingebostäders webbsida.
Sidan är inte på lättläst svenska.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 10:00