Vellinge kommuniké

Vellinge kommuniké är kommunens informationstidning. Kommuntidningen har getts ut sedan 1970 och finns också som taltidning.

Under 2020 kommer tidningen ut i fyra nummer och den delas ut på lördagar till alla hushåll och företag.

Publicerad:
4 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
16 mars, 2020