Hoppa till innehåll

Validering

Som vuxen har du erfarenhet, kunskap och kompetens från olika håll. Det kan vara från utbildning, arbete eller hem- och föreningsliv. Validering handlar om att identifiera, beskriva och bedöma en persons kunskaper och kompetens oavsett var, när och hur lärandet har gått till. Vid en validering får du visa vad du kan.

När kan det vara aktuellt med validering?

Vem kan få sina kunskaper validerade?

Som elev inom vuxenutbildningen har du möjlighet att få dina kunskaper validerade.

Vilka kunskaper och kompetenser kan valideras?

Hur går en validering till?

Vad kostar en validering?

Att göra en validering är gratis.

Kan betyg sättas efter validering utan att eleven genomför en prövning?

Nej, betygssättning sätts enbart efter en prövning. Validering är utforskande medan prövning är kontrollerande och syftar till betygssättning. Valideringen kan resultera i ett intyg och en prövning leder till ett betyg.

Fler frågor om validering?

Kontakta vår Studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildningen.

Studie- och yrkesvägledning

Bedömning av utländsk utbildning

Bedömning av utländsk gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning och akademisk utbildning görs av Universitets- och högskolerådet, UHR.

Läs mer på UHR:s hemsida

Senast uppdaterad:
8 mars 2021 09:56