Hoppa till innehåll

Prövning för vuxenstuderande

En prövning innebär att du visar att du har nått kunskapsmålen för hela kursen. Prövningen genomförs vid ett eller flera tillfällen, kan omfatta såväl skriftliga som muntliga prov och anpassas utifrån respektive kurs.

Kurser

Vellinge Lärcenter erbjuder prövning i de kurser som finns i vårt kursutbud.
Finns inte kursen du önskar göra prövning i har du möjlighet att vända dig till annan kommun som erbjuder prövning i kursen.

Hur prövningen ser ut och vilka moment som måste genomföras kan du ta del av i respektive kurs prövningsinstruktion. Uppmärksamma att kurser med delmoment kan prövas under flera tillfällen.

Se prövningsinstruktion för respektive kurs

Avgift

Har du ett tidigare icke godkänt betyg på kursen (F eller IG) är prövningen kostnadsfri. Du ska styrka detta genom att ta med en betygskopia på det tidigare underkända betyget till prövningstillfället eller mejla det redan innan till provningar@vellinge.se

Har du inte läst kursen tidigare eller vill höja ett tidigare godkänt betyg tillkommer en avgift.
Avgiften är 515 kronor för grundläggande och gymnasial kurs. Beloppet sätts in på Vellinge kommuns bankgiro 5896-1467 (ange ditt fullständiga namn vid betalning). Ta med kvittot vid slutprovet samt legitimation!

Betyg

Betygsskalan som används är A till F, där A är högsta betyg och F det lägsta. Önskar du få dina betyg eller andra studiedokument i pappersformat ska du kontakta skolans administrationsavdelning. Betyg skickas inte automatisk hem till dig efter en prövning. Betyg skickas löpande in till nationella betygsdatabasen, UHR. Detta innebär att när du sökt en universitets- eller högskoleutbildning via antagning.se laddas dina betyg automatisk upp från UHR. Vanligen förekommer någon dags fördröjning innan du kan se betygen efter att du sökt en utbildning eller kurs.

Prövning med avsikt att få ut en gymnasieexamen?

För att säkerställa möjligheten att ta ut en gymnasieexamen med kursen du gör en prövning i kan du kontakta studie- och yrkesvägledare.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare

Anmälan

Under anmälningsperioden publicerar vi en länk till anmälan här nedan.
Anmälan sker stegvis är du komvuxelev eller extern väljer du "extern" i första steget.
När du gjort din anmälan får du en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Obs! Bekräftelsen innebär endast att vi tagit emot din anmälan och inte att du har fått en plats.

När anmälan stängt får du en bekräftelse på om du fått plats till prövningen eller inte inom ett par dagar.
Har du fått en plats får du med bekräftelsen instruktioner om hur prövningen genomförs samt kontaktuppgifter till din handledare.
Har du blivit nekad plats meddelas du detta, vi nekar endast på grund av platsbrist och det finns ingen möjlighet till överklagan.

Länken nedan till prövning är aktiv när man kan anmäla sig.
Anmälan till prövning icke Sundsgymnasiets elever

Prövningsperioder vårterminen 2024 är för både komvux och Sundsgymnasiet:

Prövningsperiod Datum för prov Anmälningsperiod Anmälan
12 februari - 22 mars 1 mars 2 februari - 11 februari Stängd

Kontakt

Vid frågor angående våra prövningar kontaktar du vår prövningssamordnare, provningar@vellinge.se

Vi har ett helt automatiserat anmälningssytem och kommer inte att på förhand kunna besvara frågor om plats. När ansökningsperioden är slut kommer det att skickas ut mejl till er med vidare information.

Länk till Skolverkets hemsida angående prövning

Senast uppdaterad:
27 mars 2024 10:02