Hoppa till innehåll

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är en skolform för vuxna som har en funktionsnedsättning på grund av utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.

SUV.jpg

Kursplan

Särskild utbildning för vuxna följer Skolverkets läroplan, men har egna kursplaner och timplaner.

Särskild utbildning för vuxna erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Individuell studieplan

Vi gör en individuell studieplan som utgår ifrån den studerandes behov och tidigare kunskaper. Undervisningen sker på dagtid i små grupper eller undantagsvis enskilt.

Antagning

I mån av plats har vi kontinuerlig antagning under hela läsåret.

Betyg

Efter avslutad kurs får man ett intyg eller betyg. Vid förlorad arbetsinkomst kan man få ersättning.

Några ord från verksamhetsansvarig

Ann-Lis Wennerberg Larsson är verksamhetsansvarig för SUV, en skolform för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

"Det är nödvändigt och viktigt att hitta vägar där mina elever får möjlighet att lära, växa och utvecklas som individer. Eftersom jag är intresserad av pedagogik kavlar jag med glädje upp skjortärmarna för att hitta dessa vägar. Förstår man sin verklighet bättre är det lättare att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Före Sundsgymnasiet har jag flera års erfarenhet av att jobba pedagogiskt som gymnasielärare samt med förskolebarn, både på traditionell förskola och på flyktingförläggning. Tydlig struktur i samband med lyhördhet och kreativa lösningar har varit viktigt i samtliga pedagogiska situationer, och är självklart så även på SUV."

"För att undervisa måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera."
Sören Kirkegaard, dansk filosof

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta ansvarig lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Senast uppdaterad:
8 mars 2021 09:53