Hoppa till innehåll

Tångvalla förskola

Nere i vackra Falsterbo finner du Tångvalla förskola med sina sju avdelningar som inrymmer barn i åldern 1 till 5 år. Avdelningarna är fördelade på två hus där barn i åldersgruppen 1-3 år befinner sig på det vi till daglig dags kallar Tångvalla förskola och barn i åldersgruppen 4-5 år i skånelängan vid namn Tångvallagården vars utemiljöer möts mellan husen.

Vi lägger stor vikt vid den dagliga utevistelsen, oavsett väder. Vår fantastiska närmiljö vid havet nyttjar vi med utflykter på våra lådcyklar när vi varierar uteviselsen av vår stora gård.

Vi tror även på de hälsomässiga fördelar som finns med att barn sover ute varför de barn som sover på förskolan gör så i vagnar eller på sovramper året om.

Ny Qualiscertifiering

I november 2018 blev Tångvalla förskola återigen Qualiscertifierad enligt motiveringen nedan. Vill du läsa rapporten i sin helhet kan du göra det under Relaterade dokument.

"Engagerade och kompetenta pedagoger samt inspirerande lärmiljöer skapar goda förutsättningar för barnens lek, utveckling och lärande. Värdegrunden är väl förankrad i hela förskolan. Föräldrarna uttrycker att de är mycket nöjda med förskolans verksamhet och kommunikation. Förskolan har en tydlig ledning, organisation och struktur som stödjer förskolans uppdrag och utveckling. Förskolan har en mycket hög andel medarbetare med högskoleexamen."

Om Qualis

Qualis är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete som är framtagna utifrån 12 områden som berör förskolan. Granskningen sker av utomstående granskare.

Månadens förskola

I mars 2018 utsågs Tångvalla förskola till månadens förskola utav Förskoleforum, ett kompetens- och utvecklingsforum för personal i förskolan. Vill du läsa mer vänligen Artikeln om oss finner du här: Tångvalla förskola

http://forskoleforum.se/manadens-forskola/tangvalla-forskola-i-vellinge

Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
29 augusti, 2018