Hoppa till innehåll

Tångvallaskolans fritidshem

Med cirka 190 barn från förskoleklass upp till årskurs sex är Tångvallaskolans fritidshem en plats för lek, utveckling och social träning. Fritidshemmet har som uppgift att komplettera förskoleklassen och skolan genom att uppmuntra barnens lust för att lära.

Tångvallaskolans fritidshem har cirka 190 barn från förskoleklassen upp till årskurs sex. Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar, en anpassad för förskoleklassen och årskurs ett och en avdelning för årskurs två upp till sexan.

Avdelningen för de yngsta barnen har tillgång till två förskolerum och två klassrum. De äldre barnen har fyra klassrum och ett större fritidsrum. Båda avdelningarna har förutom det även tillgång till idrottshall, bildsal, musiksal och skolgården.

Verksamhet

Tångvallaskolans fritishem främjar den sociala träningen. För att kunna samarbeta krävs förutom kunskap även att man kan lyssna och kompromissa. Lärandet sker exempelvis genom lek, kreativt skapande, hemkunskap eller idrottsaktiviteter. I samarbete med idrottsföreningar i området får barnen testa på olika sporter, exempelvis innebandy eller ridning.

Fritidshemmets uppdrag

Vi ska erbjuda en verksamhet som ger barnen trygghet och omsorg samtidigt som det ska vara en rolig, spännande och lärorik plats. Enligt skollagen ska verksamheten utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Vi ska också utnyttja barnens kontakt och sociala gemenskap.

Fritidshemmet är en del av utbildningssystemet och ska fungera som ett komplement till förskoleklass och skola. En viktig uppgift för oss är att få barnen till att känna lust för att lära.

Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
29 augusti, 2018