Hoppa till innehåll

Verksamheter

På Tångvalla rektorsområde lär sig barnen att arbeta intensivt och koncentrerat för att timmen senare arbeta med lust och nyfikenhet. Arbetet sker både i grupp och enskilt.

Arbetet sker lika mycket med händerna som med huvudet och undervisningen bedrivs både inomhus och utomhus. En annan viktig del i undervisningen är det muntliga arbetet, eleverna lär sig att lyssna, respektera andras åsikter och träna på att argumentera för sin egen åsikt.

Tryggt och spännande

Skolan ska vara en trygg och spännande plats för eleverna samtidigt som den ska uppmana till lust att lära. Vi på Tångvallaskolan ska vara förebilder och visa eleverna framtidsutsikt och möjligheter.

Ett konstant arbete för trygghet är viktigt, då vi är övertygad att självkänsla, kreativitet och mod grundar sig i trygghet.

Lust och ansvar

Lust och nyfikenhet är viktiga delar för att barn ska nå sina mål. Är skolarbetet roligt väcker det lust och kan därmed underlätta lärandet. När barnet presterar och tar eget ansvar för sina skoluppgifter är vårt jobb att uppmuntra och efter hand höja nivån.

Gemenskap

Det en enskild person inte kan uppnå kanske två personer kan. Tångvallaskolan ska visa att det ofta är klokt att dela en utmaning. Förutom ett mer eftertänkt resultat kan det dessutom vara både lärorikt och trevlig med gemenskap.

Frihet och struktur

Att få tänka ”utanför boxen” är viktigt. Men viktigt att komma ihåg är att i boxen finns målen, tidsplanen och utvärderingen.

Publicerad:
7 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
29 augusti, 2018