Hoppa till innehåll

Tångvallaskolan

Tångvallaskolan är en F-9 skola som ligger i Falsterbo och har cirka 400 elever. Elever i en årskurs är placerade i en klass oavsett elevantal. Det ger oss ökade möjligheter att variera undervisningsgruppernas storlek beroende på ämne och projekt. Antalet lärare samt fritidspedagoger anpassas sedan utifrån respektive årskurs storlek. Ur ett organisationsperspektiv fördelas pedagogerna för våra årskurser upp i fyra olika team som tillsammans ansvarar för en god utbildning. Dessa team, F-3, 4-6, 7-9 samt fritidshem, arbetar med våra prioriterade verksamhetsmål anpassat till de behov som finns. Under hösten 2022 (november) kommer vi att flytta till en nyprojekterad paviljongskola på Skanörs vångar för att möjliggöra bygget av en helt ny Tångvallaskola.

Tångvallaskolan erbjuder förskoleklass och grundskola från årskurs ett upp till nionde klass.

Ämnesövergripande undervisning

På Tångvallaskolan arbetar vi ämnesövergripande vilket innebär att flera ämnen integreras i varje projekt. Vi tror nämligen att samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en allsidig och meningsfull kunskapsutveckling i enlighet med läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer. Vi har med vår idrott- och hälsoprofil mångårig erfarenhet av utökad idrott på schemat vilket stimulerar lärandet och främjar hälsan. Vi vill helt enkelt vara en skola som ligger steget före och som använder sig av senaste pedagogisk forskning samtidigt som vi tar vara på all beprövad erfarenhet.

Senast uppdaterad:
29 augusti, 2018