Hoppa till innehåll

Bibliotek

Välkommen till ett Skolbibliotek i världsklass. Här arbetar vi både med läslust och källkritik. Här kan elever låna böcker, få boktips, läsa tidningar, få hjälp med informationssökning och arbeta, umgås med sina vänner och spela spel. Det finns både fåtöljer och läsrum för grupparbeten.

Biblioteket <3 Fritids

Skolbiblioteket har i sitt samarbete med fritidshemmet skapat en plats för barnen att arbeta med sitt skrivande. Under onsdagseftermiddagar är fritidshemmet särskilt välkomna till biblioteket för att spela spel och arbeta med, av fritids valt, tema. Under hösten var temat Harry Potter och nu under våren arbetas det med tema Frost där barnen skriver egna Frost-berättelser.

Samverkan med pedagoger

Skolbibliotekarien ingår som grund i teamet för pedagoger i årskurs 4-6 med syfte att vara nära verksamheten men finnas nära och tillgänglig för samtliga årskurser. Närheten till undervisningen och uppbyggnaden av projekten i undervisningen gör att samverkan med pedagoger sker kontinuerligt. Till exempel genom litteratururval av klassuppsättningar.

Arbete som pågår under läsåret 2019/2020 är sagoväskan med ljud och musik, SMART (värdegrundsarbete) i samarbete med elevhälsoteamet och MiK (Media- och informationskompetens) för varje årskurs.

Språkpåsarna

Under våren 2020 kommer projektet ”Språkpåsarna” startas upp. Det är ett samarbetsprojekt mellan skolbiblioteket och specialpedagoger och syftar till att tillhandahålla vårdnadshavare med de verktyg de kan behöva för att arbeta språkfrämjande även hemma för de barn som är i behov av extrahjälp med sin språkutveckling. Projektet vänder sig främst i åldrarna 3–7 år och påsarna med böcker och annat material kommer finnas till utlån från och med maj. Projektet har hämtat sin idé från Malmö stadsbibliotek men anpassat den till lite äldre åldrar för att passa även barn i skolåldern.

Praktisk information

Lånekortet som används på Tångvallaskolans bibliotek är detsamma som används på alla bibliotek i hela Vellinge kommun. Har eleven inget lånekort kan detta hämtas ut på biblioteket.

Böckerna som lånas ut i biblioteket har en utlåningstid på fyra veckor, skulle det vara så att eleven behöver boken längre kan ett omlån göras om boken inte är reserverad av annan elev. En reservation innebär att en utlånad bok kan bokas och på så vis är eleven som står på tur garanterad som nästa låntagare.

Många av bibliotekets böcker finns även att ladda ner som e-bok. Ett bra tips om exempelvis den fysiska boken redan är utlånad. Behöver eleven hjälp för att komma igång med e-bok tjänsten hjälper biblioteket till.

Publicerad:
29 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
20 december, 2018