Musikklassen

Från årskurs fyra upp till nio har elever på Södervångskolan möjlighet att utveckla sitt musikintresse genom utökad musikundervisning. För att bli antagen ska eleven först ansöka sedan gå vidare från den audition som hålls.

Extra mycket musikundervisning

Tycker eleven om musik, att sjunga och spela har man på Södervångskolan möjlighet att få gå i musikklass från fjärde året och upp till nian.

De som går i musikklassen läser alla ämnen utom musik tillsammans med sina ordinarie klasskamrater. När den ordinarie klassen har musik är musikklasseleverna inte med. Istället har de musik fyra gånger i veckan, totalt 190 minuter per vecka.

De musikelever som går i fyran, femman och sexan har oftast musik tillsammans. De som går i sjuan, åttan och nian har en musiklektion tillsammans, och en musiklektion med sina jämnåriga musikklasskompisar.

Musikteori finns som enskilt ämne där årskurs fyra och fem, sex och sju, åtta och nio sammanslås. Slutligen har hela musikklassen en lektion i veckan då de sjunger i kör.

Ansök till Södervångskolans musikklass

Ansökan skickas till musikklassen@vellinge.se med nedan innehåll:

Alla som ansöker till musikklassen kallas till audition. Eleven ska där sjunga en valfri sång och göra enklare gehörsövningar. Spelar eleven ett instrument får även detta visas upp. För att ansöka krävs det inte att eleven spelar ett instrument sedan tidigare.

Intresseanmälan och antagning sker på våren. Antagningsbeskedet skickas ut med post.

Lektionsplanering

Ensemblespel - 50 minuter

Musik i samhället – 50 minuter

Musikteori – 30 minuter

Årskurs 4-6

Årskurs 4-6

Årskurs 4-5

Årskurs 7

Årskurs 7-9

Årskurs 6-7

Årskurs 8

Årskurs 8-9

Årskurs 9

Viktigast är glädjen

På musikklasslektionerna spelar eleverna instrument, dansar, sjunger i flerstämmig kör och har enklare musikteori. Musikklassen har ett samarbete med den kommunala Musikskolan vilket innebär att de elever som kommer från musikklassen har förtur till Musikskolans utbud.

Glädjen att jobba med musik är viktig – alla elever och lärare ska ha roligt tillsammans under undervisningen. Förutom undervisning sätter elever från musikklassen samman konserter, musikaler och har framträdande både i och utanför skolan. Exempelvis går musikklassen luciatåg på företag, äldreboende och liknande i Vellinge kommun.

De elever som går i musikklass missar en del ordinarie undervisningstid som de får ta igen vid andra tillfällen. I första hand utnyttjar musikeleven den tid då övriga klassen har musik. Därutöver kompenserar musikklasseleverna missad undervisning under "elevens val".

Vellinge kulturskola Artisten

Vellinge kulturskola Artisten erbjuder även en mängd spännande musikkurser för barn och ungdomar. Läs mer på deras sida.

Vellinge kulturskola Artisten

Publicerad:
11 oktober, 2018