Bibliotek

I Södervångs skolbibliotek kan eleverna låna böcker, sitta och arbeta eller umgås med sina vänner.

Böckerna som lånas ut i biblioteket har en utlåningstid på fyra veckor, skulle det vara så att eleven behöver boken längre kan ett omlån göras om boken inte är reserverad av annan elev. En reservation innebär att en utlånad bok kan bokas och på så vis är eleven som står på tur garanterad som nästa låntagare.

Det är elevens ansvar att själv ha översikt på sina lånade böcker och att inte låna ut bok till skolkamrat innan den är avregistrerad.

Lånekortet som används på Södervångskolans bibliotek är detsamma som används på alla bibliotek i hela Vellinge kommun. Har eleven inget lånekort kan detta hämtas ut på biblioteket.

Tips eller önskemål på böcker som borde finnas i biblioteket mottages gärna, och köps in i den mån som är möjligt.

Publicerad:
29 augusti, 2018