Så här jobbar vi

Trygga barn-gruppen på Södervångskolan arbetar för barnens trygghet i skolmiljön och utgår från Vellinge kommuns värdegrundsord - glädje, mod, omtanke och trovärdighet. Gruppen arbetar med allt från konflikthantering till förebyggande arbete mot kränkningar.

Södervångskolans Trygga Barn-grupp består av pedagoger från olika områden på skolan. Gruppen utvecklar och arbetar långsiktigt med elevernas trygghet i fokus som grundas på Vellinge kommuns värdegrundsord - glädje, mod, omtanke och trovärdighet.

Gruppen finns som resurs vid utredning och samtal efter konflikt eller kränkning. Dessa samtal kan se ut på olika sätt men skolan säkerställer att uppföljning och åtgärder utförs tillsammans med mentorerna. Varje år efter utförd trivselenkät upprättas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Skolan sammanställer även vilket värdegrundsarbete som utförs i de olika klasserna.

Trygga barn-gruppens arbete innebär:

Trygga barn-gruppen arbetar brett med många olika arbetsuppgifter. Gruppen ser gärna ett samarbete med föräldrar kring de ansvarsområden som idag finns och tar tacksamt emot synpunkter, idéer och tankar.

Publicerad:
29 augusti, 2018