Hoppa till innehåll

Så här jobbar vi

På Södervångskolan ska alla elever ska känna sig trygga och säkra. Ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Musikklassen på Södervångskolan

Att gå i musikklass har många positiva effekter för eleverna. Att eleverna får stimulera sin kreativa förmåga ger för många mer fokus i teoretiska ämnen.

Förutom att lära sig att spela instrument på en högre nivå och att sjunga stämsång utvecklas också en stor gemenskap bland eleverna, då mycket av undervisningen bedrivs över årskurserna. De yngre eleverna ser upp till de äldre som i sin tur växer in i rollen som förebilder.

I samband med våra framträdanden vid bland annat Lucia och vår årliga föreställning lär sig eleverna att ta stort ansvar. Viktigast för oss är glädjen i att jobba med musik.

Gladje_2.jpeg

Trygga Barn på Södervångskolan

På Södervång arbetar vi i Trygga Barn-gruppen både främjande, förebyggande och åtgärdande. Trygga Barn består av lärare från varje arbetslag och kurator från Elevhälsoteamet samt skolans bibliotekarie.

Vi träffas en gång i veckan och arbetar på en bred front med ett långsiktigt värdegrundsarbete med utgångspunkt i Vellinge kommuns värdeord; glädje, mod, omtanke och trovärdighet. Gruppen är behjälplig i trygghetsarbetet i samarbete med personalen.

Vi har genom gruppens sammansättning god insyn i hela verksamheten och det värdegrundsarbete som utförs på skolan. Trygga Barn arbetar ständigt för att göra värdegrundsarbetet levande, bland både personal och elever.

Digitalisering på skolan

På Södervångskolan har eleverna tillgång till digitala verktyg under hela sin skoltid. Bland de yngre barnen används i första hand ipads, som finns tillgängliga i klassrummet.

Från årskurs 4 till årskurs 9 har varje elev en personlig ipad eller dator, beroende på årskurs. Alla klassrum är utrustade med projektorer eller skärmar samt AppleTVs.

De digitala verktygen är fullt integrerade i undervisningen. Förutom för att söka information och skriva arbeten används de för att utmana elevernas kreativitet och för att ge större möjlighet att individualisera undervisningen.

Musiken nyttjar verktygen för musikskapande, bilden skapar digitala alster och inom teknik och matematik används de för programmering. Våra elever ska vara förberedda för den digitala framtid de kommer att leva i, därför måste också de digitala verktygen vara en del av undervisningen.

Publicerad:
29 augusti, 2018