Förskoleklassen

I förskoleklassen förbereder vi barnen inför grundskolan och ett intresse för lärande ska utvecklas. Genom lek, glädje och fantasi lär barnen sig att visa hänsyn till andra barn och vuxna, utveckla språket och upptäcka sina egna intressen.

Förskoleklassen arbetar med:

I förskoleklassen tar ert barn sina första steg in i skolans värld, det är därför viktigt att lusten för lärandet växer fram. Förskoleklassen främjar lärandet genom lek, glädje och fantasi. Viktigast är leken som skapar utmaningar och ger erfarenheter.

Klassen samarbetar kring tema i grupp med ettor och tvåor. Fritidsverksamheten är i samma lokaler som förskoleklassen och efter skoldagen övergår verksamheten till fritids. I slutet på vårterminen, vid inskolning, får varje sexåring en fadder i blivande årskurs 1. Detta stärker kamratrelationerna och ger en stor trygghet inför skolstarten.

Mål i förskoleklassen

Utifrån skolans värdegrund och läroplan eftersträvar vi nedan mål:

För att uppnå dessa mål arbetar klassen med:

Publicerad:
11 oktober, 2018