Hoppa till innehåll

Södervångskolan

Södervångskolan erbjuder förskoleklass, grundskola från årskurs ett upp till nionde klass, samt fritidshem från förskoleklass upp till sjätte klass. Med cirka 550 elever arbetar vi kontinuerligt med att ha en god relation mellan barn och personal.

Södervångskolans arbetar varje läsår med olika fokusområden. Områdena är framtagna av ledningen och grundade på analys av läsårets enkätundersökningar och de undersökningar som respektive arbetslag har gjort. Med goda resultat från kommunens kvalitetsarbete, Qualis, bevisas arbetets framgång.

Speciellt för Södervångskolan är musikklassen som finns från årskurs fyra upp till nian. Musikklassen har extra mycket musik på schemat. Elever från hela kommunen kan söka till denna klass. I musikklassen har eleverna möjlighet att utveckla sitt musikintresse genom utökad musikundervisning. De som går i musikklassen läser alla ämnen utom musik tillsammans med sina ordinarie klasskamrater.

FB-f-Logo__blue_57.png Vi finns på Facebook, följ oss gärna där!

Organisation

Årskurserna är uppdelade i tre arbetslag och varje årskurs är indelad i två eller tre klasser:
Förskoleklass - årskurs 3
Årskurs 4-6
Årskurs 7-9.

Trygga Barn

På Södervångskolan ska alla elever ska känna sig trygga och säkra. Ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vi arbetar i Trygga Barn-gruppen både främjande, förebyggande och åtgärdande.
Trygga Barn består av lärare från varje arbetslag och kurator från elevhälsoteamet.

Vi träffas en gång i veckan och arbetar på en bred front med ett långsiktigt värdegrundsarbete med utgångspunkt i Vellinge kommuns värdeord; glädje, mod, omtanke och trovärdighet. Gruppen är behjälplig i trygghetsarbetet i samarbete med personalen.

Vi har genom gruppens sammansättning god insyn i hela verksamheten och det värdegrundsarbete som utförs på skolan. Trygga Barn arbetar ständigt för att göra värdegrundsarbetet levande, bland både personal och elever.

Gladje_2.jpeg

Digitalisering

På Södervångskolan har eleverna tillgång till digitala verktyg under hela sin skoltid. Bland de yngre barnen används i första hand ipads, som finns tillgängliga i klassrummet. Från årskurs 4 till årskurs 9 har varje elev en personlig ipad eller dator, beroende på årskurs. Alla klassrum är utrustade med projektorer eller skärmar samt AppleTVs.

De digitala verktygen är fullt integrerade i undervisningen. Förutom för att söka information och skriva arbeten används de för att utmana elevernas kreativitet och för att ge större möjlighet att individualisera undervisningen. Musiken nyttjar verktygen för musikskapande, bilden skapar digitala alster och inom teknik och matematik används de för programmering. Våra elever ska vara förberedda för den digitala framtid de kommer att leva i, därför måste också de digitala verktygen vara en del av undervisningen.

Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
29 augusti, 2018