Södervångskolan

Med cirka 550 elever i grundskolan arbetar Södervångskolan kontinuerligt med att ha en god relation mellan barn och personal. Med goda resultat från kommunens kvalitetsarbete, Qualis, bevisas arbetets framgång.

Hela södervångs rektorsområde arbetar kontinuerligt med olika fokusområden. Områdena är framtagna av ledningen och grundat på analys av läsårets enkätundersökningar och de undersökningar som respektive arbetsgrupp har gjort.

Södervångskolan erbjuder förskoleklass och grundskola från årskurs ett upp till nionde klass.

Speciellt för Södervångskolan är musikklassen som finns från årskurs fyra upp till nian. Musikklassen har extra mycket musik på schemat. Elever från hela kommunen kan söka till denna klass.

Läs mer om Musikklassen

Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
29 augusti, 2018