Hoppa till innehåll

Så här jobbar vi

För att varje elev utifrån sina egna förutsättningar ska utvecklas på bästa sätt organiserar vi våra undervisningsgrupper så att alla elever ska bli sedda, känna sig trygga och ha studiero. För att stärka de sociala relationerna och motverka nätkränkningar har hela skolan mobilförbud.

Varje år lägger vi stor vikt vid värdegrundsfrämjande aktiviteter där eleverna har åldersöverskridande undervisning under en eller flera dagar exempelvis FN-dagen, vänskapsvecka eller Rynkeby-loppet.

Kvalitetsarbete

Skanörs skola blev Qualis-certifiering 2013 och Skanörs förskola 2015 och 2019. Det systematiska arbetet med Qualis fortsätter kontinuerligt för att förbättra samtliga verksamheter i rektorsområdet.

Verksamhetsråd

Rektorn på Skanörs skola kallar till verksamhetsråd där föräldrar, elever, personal och politiker deltar och gemensamt diskuterar frågor som rör verksamheten. Rådet träffas en till två gånger per termin.

Du hittar protokollen från verksamhetsråden under relaterade dokument.

Planer mot kränkande behandling 2020/2021.

I slutet av varje läsår utvärderar elever och personal det gångna läsårets värdegrundsarbete. Denna utvärdering, tillsammans med en kartläggning av förutsättningarna för det nya läsårets värdegrundsarbete ligger som till grund för Skanörs skolas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Du kan läsa planen i sin helhet under relaterade dokument.

Senast uppdaterad:
15 september, 2022