Hoppa till innehåll

Skanörs skolas bibliotek

På Skanörs skolas bibliotek har vi omkring 8800 böcker och tidningar, med allt från bilderböcker till faktaböcker.

Låna böcker

Böckerna som lånas ut i biblioteket har en utlåningstid på fyra veckor, respektive två veckor för tidningar. Skulle det vara så att eleven behöver boken längre kan ett omlån göras om boken inte är reserverad av annan elev. En reservation innebär att en utlånad bok kan bokas och på så vis är eleven som står på tur garanterad som nästa låntagare.

Bok lånad på ett folkbibliotek i Vellinge kommun kan lämnas tillbaka på skolans bibliotek, detsamma gäller böcker som är lånade på skolan, de kan återlämnas på ett folkbibliotek i kommunen.

Det är elevens ansvar att själv ha översikt på sina lånade böcker och att inte låna ut bok till skolkamrat innan den är avregistrerad.

Lånekortet som används på Skanörs skolas bibliotek är detsamma som används på alla bibliotek i hela Vellinge kommun. Har eleven inget lånekort kan detta hämtas ut på biblioteket.

Tips eller önskemål på böcker som borde finnas i biblioteket mottages gärna, och köps in i den mån som är möjligt.

Skolbiblioteket som resurs för lärande

Bibliotekets utbud ska vara tillgängligt för alla. För de elever som behöver lyssna på böcker har vi tillgång till Legimus, som erbjuder inlästa talböcker för nedladdning eller streaming. Ta kontakt med skolans specialpedagoger för mer information. Alla elever i årskurs fyra till nio har även tillgång till Inläsningstjänst, läromedel, studiestöd och berättelser i ljudform och lärspel.

Skolbiblioteket har ett utbud av böcker på andra språk, i synnerhet engelska men även böcker på bland annat arabiska, dari och albanska.

Läs mer på Legimus hemsida

Läs mer på Inläsningstjänsts hemsida

Bokprat och informationskunnighet

För att ge eleverna verktyg att handskas med dagens IT-samhälle undervisas eleverna i medie- och informationskunnighet som bland annat innefattar källkritik och sökkritik. Ansvarig från biblioteket är också ute i klasserna för "bokprat", detta ska i sin tur höja elevernas språkliga medvetenhet.

Sök böcker på Skanörs mediatek

Via kommunens bibliotekskatalog kan ni söka efter böcker som finns på biblioteket på Skanörs skola, reservera en bok, spärra lånekort, byta PIN-kod eller låna om böcker.

Vellinge kommuns bibliotekskatalog

Senast uppdaterad:
15 september, 2022