Hoppa till innehåll

Ljungklockans korttidsvistelse och korttidstillsyn

Verksamheten på Ljungklockan finns i Skanör och är till för barn och unga med funktionsnedsättning som tillhör LSS personkrets (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten fungerar både som korttidsboende för barn och som korttidstillsyn, fritidsverksamhet, för ungdomar över tolv år.

Självservice

Så här jobbar vi

Vi har ett nära samarbete med föräldrarna för att göra det så tryggt och bra som möjligt för barnet/ungdomen. Vi arbetar för delaktighet och självbestämmande så långt detta är möjligt.
Vi gör tillsammans med barnet/ungdomen och föräldern upp en personlig planering för hur insatsen ska utföras.

Korttidsboende

Syftet med korttidsboende är, förutom avlastning för anhöriga, att stärka barnets självständighet, erbjuda miljöombyte, stimulera den personliga utvecklingen och ge möjlighet att knyta nya kontakter.
Korttidsboendet är öppet dygnet runt flera dagar i veckan och har plats för 11 barn/ungdomar.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är en fritidsverksamhet för ungdomar över tolv år.
Målet för denna verksamhet är att erbjuda en meningsfull fritid, att stärka självständigheten och låta ungdomen ingå i en social gemenskap. Fritidsverksamheten är öppen efter skolans slut samt under skollov helgfri måndag till fredag.

Ansökan

Du ansöker om insatserna korttidsvistelse eller korttidstillsyn via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.
Behöver du hjälp med ansökan kan du kontakta kommunens LSS-handläggare på telefon 040-42 50 00.

Kontaktuppgifter till Ljungklockan

Telefon till Ljungklockan 040-42 56 82.

Samordnare Jessika Granborg telefon 0733-555803 eller e-post Jessika.Granborg@vellinge.se

Enhetschef Ida Thomsen telefon 040-42 56 91 eller e-post Ida.Thomsen@vellinge.se

Hitta hit

Ljungklockans korttidsboende
Ernst Kustroddares Gränd 2 
239 35 Skanör

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 11:03