Hoppa till innehåll

Historisk dag när första lasset tippades till skyddsvallen

På onsdagseftermiddagen startades officiellt konstruktionen av skyddsvallen i Vellinge kommun. Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) satt vid spakarna i den dumpers som tippade det första lasset massa till vallen.

Det är en historisk dag för Vellinge kommun. Efter tio år av utredningar, förberedelser av ansökningshandlingar, rättslig process, projektering och planering är det idag dags att äntligen börja bygga skyddet mot tillfälliga havsnivåhöjningar. Skyddet behövs! Att få tillstånd att uppföra vallen har varit en ödesfråga för kommunen. Det är 21 000 personer som berörs och på spel står medborgarnas trygghet och säkerhet, enorma kulturvärden, ovärderliga natur- och rekreationsvärden, stora fastighets- och infrastrukturvärden, samhällsviktiga funktioner samt en fortsatt hållbar utveckling, sa Carina Wutzler i samband med byggstarten i södra Ljunghusen.

vall1.jpgKommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) tippade det första lasset till skyddsvallen från en dumper.

Den 21 kilometer långa skyddsvallen runt Falsterbonäset är ett unikt projekt som kommer att sätta standard för liknande arbeten såväl i Sverige som utomlands.

Vi har under många år pratat om vallen – nu blir den verklighet och jag tror det är viktigt att den nu fysiskt kommer på plats så att vi får något konkret i den fysiska miljön att förhålla oss till. En viktig del i arbetet har varit både funktion och utformning. Vallen ska klara stå emot de enorma krafter som finns från havet men också passa in i den miljö som den uppförs i. Det känns stort att idag gå från ord till handling, sa Carina Wutzler.

NCC är entreprenören som ska anlägga de första sju kilometerna av vallen. Skyddsvallen anpassas beroende på plats och består dels av jordvallar som täcks med befintlig markvegetation, dels av spont. För att smälta in i omgivningen kombineras sponten med gabionmurar av sten med ängsmatta eller panelstängsel med växtlighet.

NCC har tidigare uppfört provvallar åt Vellinge kommun och vi ser nu fram emot att på riktigt påbörja arbetet med att anlägga skyddsvallen, som kommer att byggas av schaktmassor från närområdet, exempelvis kalkberg och lera. Den befintliga vegetationen flyttas undan inför bygget och läggs sedan tillbaka för att bilda skyddsvallens vegetationstäcke, berättade Mattias Svensson, produktionschef NCC Infrastructure.

vall2.JPGFörsta lasset tippas.

vall3.JPGEn hel del media var på plats och rapporterade från första "vall-taget".

Skyddsvallen

Publicerad:
24 april, 2024