Hoppa till innehåll

Vegetationstypers tålighet undersöks med splashtester

Under ett par veckor i mitten och slutet av mars genomför Lunds tekniska högskola i samarbete med Aachen University i Tyskland så kallade splashtester på prototypvallen, öster om Storevångsvägen i Skanör.

Vi har olika vegetationstyper på vallen och vill undersöka hur tåliga de är mot vågverkan, när vågorna bryter mot vallen, säger Björn Almström, forskare vid avdelningen för teknisk vattenresurslära på LTH.

Han genomför testerna tillsammans med Anne Mozer, doktorand vid Aachen University.

De har en liten splash-simulator som de använt inne i labb innan. Vi tänkte att det kunde vara kul att se hur den fungerar ute i verkligheten på prototypvallen. Det är en cylinder som är upphängd i luften. En bestämd mängd vatten på en bestämd höjd som man släpper snabbt ner. Det ska härma när en våg bryter mot vallen. Det gör vi tio gånger på ett antal olika platser och mäter hur stort erosionshålet blir och jämför, berättar Almström.

splash1.JPG

Två, tre eller fem liter släpps från 80, 120 och 140 centimeters höjd för att simulera olika vågstorlekar. Prototypvallen är indelad i olika vegetationsfält.

Vi har standardgräs, ljung, en ängsfröblandning och dessutom har vi ett område med för som är insamlat från hästängar i närheten. På ena sidan av vallen har vi jord härifrån där vallen ligger och på andra sidan en näringsfattig jord som ska vara bra för biodiversitet, så åtta olika kombinationer jämförs.

Vilka förväntningar finns på de här testen?

Kanske ger de någon indikation på hur olika de vegetationstyperna är, men från mitt perspektiv ser de olika fälten ganska lika ut. Förväntningarna är väl att vi på det stora hela ska få mer kunskap om hur olika vegetationstyper spelar roll för erosion och vågtålighet. Det är en pusselbit, men inte något slutgiltigt, säger Björn Almström.

Förhoppningen är att de alternativa vegetationerna ska tåla minst lika mycket som vanligt standardgräs.

Det finns en massa riktlinjer ute i Europa om hur mycket det ska tåla, men de mer alternativa vegetationstyperna med mer biodiversitet vet vi egentligen inte vad de tål. Mycket av testerna som finns är från Holland och Tyskland och där är en annan växtzon. Det blir också en jämförelse mellan standardgräs här och standardgräs nere i Europa, säger Björn Almström, som också kommer att jämföra studierna på protypvallen med labbtester gjorda i Aachen.

När är analysarbetet klart?

Vi jobbar ju långsamt. Det tar säkert ett par månader innan vi skrivit en artikel och sedan ska den publiceras och granskas. Det kan lätt ta ett halvår eller år, säger Björn Almström.

Längre fram under projektet med skyddsvallen kommer mycket större tester genomföras på protypvallen med en så kallad wave impact generator. Då kommer varje simulerad våg innehålla ett par kubikmeter vatten. Testerna ingår som en del i det EU-finansierade projektet LIFECAPEable.

Läs mer om skyddsvallen på länken nedan:

Skyddsvallen

eulife.png

eulife.png

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Publicerad:
18 mars, 2024