Hoppa till innehåll

Vallbygget börjar i södra Ljunghusen

Planeringen för projektet med skyddsvallen längs Näsets kust börjar ta form allt mer. Nu står det klart att vallbygget kommer att inledas i södra Ljunghusen, ett hundratal meter sydväst om Handikappsbadet.

Vi börjar i södra Ljunghusen eftersom det är där alla tillstånd börjar falla på plats, intrångsersättningar har börjat betalas ut, säger Anders Purcell, projektledare för skyddsvallen.

Sträckningen som valts ut för vallen i det här området är redan kuperad och i runda tal 200 till 300 meter lång.

Det är ingen spont eller något annat material, utan det är ren vall som ska byggas här. Sträckan är behagligt lång, men tillräckligt lång för att få erfarenhet till projektet. Dessutom har vi har fina etableringsytor ute vid Kanalvägen, säger Purcell.

ljunghusen1.jpgProjektledare Anders Purcell visar hur vallen ska gå i södra Ljunghusen.

När de första lassen med massor ska börja rulla och grävskoporna börja jobba är ännu inte spikat. Det kan bli i vår, men också dröja till i höst.

Vi börjar i april med inmätningar och förberedande av yta och ambitionen är att vi ska börja med maskinerna och faktiskt börja gräva och köra hit massor från Henriksdalsområdet. Massorna ligger där och väntar, säger Purcell och fortsätter:
Sedan börjar vi närma oss sommarsäsong och vi vill ju hinna vara borta från Ljunghusen innan dess. Beroende på väder och olika tillstånd som måste vara helt på plats, så kan det bli att vi skjuter på grävandet till september. Antingen gräver vi klart allt innan sommaren eller så gräver vi efter sommaren.

Hur lång tid beräknas den här delen av skyddsvallen att ta?

Cirka två månader totalt. Det kommer som sagt massor från Henriksdal och vi kommer att ta tillvara markvegetationen på plats. Den viks och lyfts undan för att sedan kunna läggas tillbaka i slänterna på vallen. Vegetationen kommer att förstärkas med kokosnät som fästs i vallen, berättar Anders Purcell.

Kokosnätet är biologiskt nedbrytbart och kommer att försvinna med tiden.

En del av skyddet i södra Ljunghusen ingår i etapp 3, som inte ligger i detaljprojektering ännu, och kommer som en påbyggnad ut mot Handikappsbadet och upp mot Kanalvägen. Detta arbete ligger något år fram i tiden.

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om pojektet.

Skyddsvallen

Publicerad:
4 mars, 2024