Hoppa till innehåll

Information till badhyttsägare

Möjligheterna att flytta badhytter är kraftfullt begränsat av Länsstyrelsen då området är ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Kommunen har ansökt om tillfälligt tillstånd från Länsstyrelsen för tillfälliga placeringar av utsatta badhytter. Tillståndet gäller till 30 april 2022. Därefter ska badhytterna återplaceras på sin ursprungliga plats.

Texten är en del av det brev som har skickats till samtliga badhyttsägare. Hela brevet finns bifogat längre ner.

Kommunen kommer att återföra sand till platsen under april månad och på så vis ge förutsättningar för återplacering. Kommunen anser dock inte att badhytterna långsiktigt kan stå kvar på den mest utsatta delen av Skanörs norra revel trots att vi varje år återför sand. Länsstyrelsen arbetar med nya reservatsföreskrifter inom naturreservatet Flommen där alternativa placeringar av badhytter är undersöks. Denna process kommer tidigast vara klar 2023. Kommunen har lämnat förslag på alternativa placeringar vilka bifogas detta brev.

Detta innebär för dig som innehavare av en badhytt:

Kommunen kommer att fortsätta med påtryckningar till Länsstyrelsen för att få klara besked och hur processen framåt kan snabbas på och tydliggöras.

I länken nedan finner du: Kartor över norra reveln där de badhytter som tillfälligt flyttas finns med kommunens inspel till Länsstyrelsen kring alternativa placeringar.

Vänligen mejla eller ring in era aktuella kontaktuppgifter där både telefonnummer och e-postadress framgår för snabbare hantering av information. Gäller dig som badhyttsägare.

Läs brevet i sin helhet (PDF-dokument, 2,4 MB)

Publicerad:
2 februari, 2022