Hoppa till innehåll

Resultat från 2021 års trygghetsmätning

Nu har resultat för 2021 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. För lokalpolisområde Trelleborg (kommunerna Svedala, Trelleborg och Vellinge) kom 1 843 svar in, vilket innebär en svarsfrekvens på 61,8 procent.

(Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där ett lågt index är bättre än ett högt.)

Lokalpolisområde Trelleborg minskar i år sitt index från 1,69 till 1,53, vilket är det bästa resultatet sedan 2015. För Vellinge kommun enskilt hamnar index även där på 1,53. Vellinge kommuns svarsfrekvens var 64,98 procent vilket är en marginell minskning än föregående år då den låg på 65,55 procent.

Årets index för Vellinge kommun hamnar ungefär på samma nivå som i fjol. Positivt är att utvecklingen kring bostadsinbrott fortsätter att gå åt rätt håll, sett över de 5-6 senaste åren. Buskörning med moped/mc har dessvärre gått i motsatt riktning.

- Glädjande att vi fortsatt ligger mycket bra till i de allra flesta områden, men vi får aldrig slå oss till ro. Vi måste arbeta kontinuerligt för att Vellinge ska vara en fortsatt trygg kommun att bo och leva i. Inte minst måste det vidtas åtgärder för att problemen med buskörning i Vellinge och Höllviken försvinner. Här måste kommun, polis och vårdnadshavare göra gemensam sak, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande

Den samlade bilden av trygghetsmätningen visar att de svarande upplever det tryggt och säkert att bo och leva i Vellinge kommun. Ett område som visar positivare resultat är att invånarna i större utsträckning känner sig trygga utomhus sen kväll samt att nedskräpningen har minskat. Ett område som dessvärre utvecklats negativt är ungdomar som bråkar och stör ordningen och detta främst i Höllviken, sett till Index är det dock det delområde som upplevs som allra tryggast i kommunen.

Årets index för de olika delområdena är:

Höllviken 1,38
Skanör/Falsterbo 1,50
Vellinge tätort/Hököpinge 1,53
Östra/Västra 1,56

Mer detaljerad information
Resultatbilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2021 - Lokalpolisområde Trelleborg (PDF-dokument, 2,3 MB)

Publicerad:
19 november, 2021