Hoppa till innehåll

Krisberedskapsveckan - FRG

Frivilliga resursgruppen (FRG) är ett samarbete mellan kommunen och frivilliga. Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra personal vid svåra påfrestningar.

Frivilliga Resursgruppen (FRG) samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen som under en kris. FRG är bland annat en stor resurs när det kommer till kommunens informations- och trygghetspunkter.

Så kan du som aktör få stöd

FRG är ett avtalsbaserat koncept. Det regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta FRG.

De kan till exempel hjälpa till med

Engagera dig i Frivilliga Resursgruppen

Frivilliga resursgruppen (FRG) finns i många av landets kommuner (i juni 2020 fanns FRG etablerade i 155 kommuner). Det spelar ingen roll om du är börsmäklare eller arbetar i butik, har du en passion för att vårt samhälle ska fungera även vid en kris kan du vara med i FRG.

Förutom bränder kan det handla om översvämningar, föroreningar i dricksvattnet på orten, långvariga elavbrott eller att något annat krisläge inträffar. Det kan handla om att hjälpa till med information, evakuering, administration och andra praktiska arbetsuppgifter.

FRG i din kommun

När du blir medlem i FRG måste du gå en grundutbildning som omfattar 36 timmar. I den utbildas du i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga samt i förebyggande brandskyddskunskap. Efter genomförd utbildning skrivs oftast avtal mellan dig och kommunen. Detta kan dock variera mellan kommunerna. MSB bekostar den lokala FRG-grundutbildningen genom uppdragsmedel till Sveriges Civilförsvarsförbund.

Om du vill bli en del av Vellinge kommuns FRG eller bara få mer information kan du besöka följande länk: FRG Vellinge

Publicerad:
22 september, 2021