Hoppa till innehåll

Vellinge har antagit sitt första kustprogram

På senaste kommunfullmäktige, 28/9, antogs ett kustprogram för Vellinge kommun. Programmet tydliggör kustens värden och hur kommunen ska arbeta för att säkra att de finns kvar i framtiden, med ett förändrat klimat.

Kustprogrammet är ett strategiskt dokument som fokuserar på den speciella och komplicerade miljön utmed kommunens kust. I mötet mellan hav och land finns stora natur-, kultur- och rekreationsvärden som är viktiga för kommunen och dess alla boende och besökare. Samtidigt är kusten påverkad av pågående naturliga förändringar, vilket skapar utmaningar i hur området i framtiden ska skötas och förvaltas.

Programmet har tagits fram för att bättre förstå varför det ser ut som det gör i denna miljö och vad som är viktigt att tänka på i framtiden. Det kommer på så sätt vara ett bra stöd och utgångspunkt för kommande mark- och vattenanvändning, markförvaltning, skötsel samt naturvårdsåtgärder och skyddsåtgärder i kusten.

Mer information hittar du här: https://vellinge.se/planer-och-projekt-i-Vellinge-kommun/oversiktliga-planer/kommunovergripande-strategier/kustprogram/

Publicerad:
28 oktober, 2020