Hoppa till innehåll

Sammanhållen journal ger tryggare vård

En framgångsfaktor för den nära vården är när kommunen och regionen samarbetar för dig som patient.

Nationell patientöversikt, NPÖ

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Det kallas sammanhållen journal.

Sammanhållen journal sker via Nationell patientöversikt, NPÖ, som är ett slutet system. Varje gång personal läser från NPÖ blir det registrerat. För din trygghets skull görs även regelbundna uppföljningar av vem som loggat in i NPÖ.

Det innebär att legitimerad personal på sjukhus, vårdcentraler och andra kommuner kan få tillgång till delar av kommunens hälso- och sjukvårdsjournal. Syftet är att behörig personal som vårdar dig snabbt ska kunna ta del av viktig information om dig som patient, så att du kan få en bättre och säkrare vård.

Bättre helhet

Sammanhållen journal är nu infört i verksamheterna inom Vård och omsorg i Vellinge kommun. Det innebär att sjukhus, vårdcentraler och andra kommuner kan få tillgång till vissa delar av den journal vi skriver om dig när ditt hälsotillstånd kräver det.

Läs mer på vår samlingssida över sammanhållen journal

Publicerad:
17 september, 2020