Hoppa till innehåll

Gröna obligationer snabbar på en hållbar utveckling

Gröna obligationer är ett sätt att finansiera hållbara investeringar. Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har, i finanspolicyn, beslutat att sådana ska användas i så hög grad som möjligt.

I stället för att låna pengar av en bank på vanligt sätt, så emitterar kommunen en obligation som är knutet till olika projekt, som investerare sedan får gå in i. Pengarna som kommer in är öronmärkta för hållbara projekt. På det är viset påskyndas omställningen till ett hållbart samhälle.

Nu finns rapporten framme för vilka projekt som finansierades av gröna obligationer under 2018.

Under 2018 användes gröna obligationer bland annat för att finansiera Omtankens hus, som är byggt för att minimera klimatpåverkan, men också för skydd mot höga havsnivåer och för lösningar för att hantera regnvatten.

Läs hela rapporten på sidan om finansinformation

Publicerad:
10 maj, 2019