Hoppa till innehåll

Finansinformation

Här hittar du kort information om kommunens marknadsprogram, emissioner och obligationer.

MTN

Ett MTN-program är en ram för hur kommunen kan ta obligationslån på kapitalmarknaden. Det är ett av flera finansieringsalternativ i den dagliga affärsverksamheten. Du hittar det fullständiga MTN-programmet under "relaterade dokument".

Arrangör: Swedbank

Deltagare: Nordea, DNB, Handelsbanken, SEB, Swedbank
Rambelopp: 2 miljarder SEK
Löptid: 1-10 år

Kommuncertifikat

Kommuncertifikatet är ett ramverk för hur kommunen kan ta lån via certifikat som har en löptid kortare än 12 månader. Du hittar det fullständiga ramverket under "Relaterade dokument".

Arrangör: Swedbank

Deltagare: SEB, Swedbank
Rambelopp: 1 miljard SEK
Löptid: Högst 1 år

Ramverk för gröna obligationer

Kommunen finansierar sina större investeringsprojekt genom att ta lån via utgivning av obligationer. Kommunfullmäktige har beslutat att om möjligt använda sig av gröna obligationer. Gröna obligationer innebär att pengarna som kommer in är öronmärkta åt miljömässigt hållbara projekt.

Ett ramverk som framtagits av kommunen medger emission av obligationer inom områdena nedan. Det fullständiga ramverket hittar du under "Relaterade dokument", även i engelskspråkig version. Där finns också den senaste årsrapporten för hur gröna obligationer har använts för att investera olika projekt.

Publicerad:
10 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
10 maj, 2019