Hoppa till innehåll

Lokala brottsförebyggande rådet

Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) fungerar som ett nätverk bestående av representanter från kommunen (både politiker som tjänstemän), andra myndigheter och organisationer verksamma inom Vellinge kommun.

Rådet har fyra sammanträden årligen. Du hittar protokoll och representanter i rådet nedan.

Mötesdatum 2024

Datum Tid Plats
21 feb klockan 15:00 - 17:00 Plats meddelas senare
23 maj klockan 15:00 - 17:00 Plats meddelas senare
17 september klockan 15:00 - 17:00 Plats meddelas senare
12 november klockan 15:00 - 17:00 Plats meddelas senare
Protokoll
Äldre protokoll

Här hittar du protokoll från 2020, 2021, 2022 och 2023.

Protokoll 2023

Justerat protokoll BRÅ 20230221.pdf (PDF-dokument, 3,6 MB)

Protokoll 2022

Justerat protokoll BRÅ 2022-11-15.pdf (PDF-dokument, 12,4 MB)
Justerat protokoll BRÅ 2022-09-06.pdf (PDF-dokument, 1,8 MB)
Justerat protokoll BRÅ med bilagor 2022-04-26.pdf (PDF-dokument, 16,9 MB)
Justerat protokoll BRÅ 2022-02-01.pdf (PDF-dokument, 14,1 MB)

Protokoll 2021

Justerat protokoll BRÅ 2021-11-16.pdf (PDF-dokument, 4,2 MB)

Justerat protokoll BRÅ 2021-09-01.pdf (PDF-dokument, 7 MB)

Justerat protkoll BRÅ 2021-04-20 med bilagor.pdf (PDF-dokument, 5,6 MB)

Justerat protokoll BRÅ 2021-02-23 del 1.pdf (PDF-dokument, 9,4 MB)

Justerat protokoll BRÅ 2021-02-23 del 2.pdf (PDF-dokument, 9,4 MB)

Protokoll 2020

Protokoll brottsförebyggande rådet 20-04-28_slutlig.pdf (PDF-dokument, 1,6 MB)
Bilaga 1- 2020-04-28_ Redovisning till Carina och L-G 2020.xlsx (Excel-dokument, 18 kB)
Bilaga 2_2020-04-28_Utställningshandling liten fil.pdf (PDF-dokument, 16,4 MB)
Protokoll brottsförebyggande rådet 2020-03-03 undertecknad.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB)
Bilaga 1_MAU_presentation.pdf (PDF-dokument, 105 kB)
Bilaga 2_Sammanfattning nämndernas mål.pdf (PDF-dokument, 4 MB)
Bilaga 3 _Samverkansöverenskommelse delrapport 2019.pdf (PDF-dokument, 563 kB)
Bilaga 4_Trygghetsutredning 2020-02-11.pdf (PDF-dokument, 2,7 MB)
Bilaga 5_Bevaknings- och larmcentraltjänster.pdf (PDF-dokument, 556 kB)
Bilaga 6_Analysrapport Vellinge 190525 Ink.pdf (PDF-dokument, 179 kB)
Representanter i rådet

Ordinarie ledamöter

Organisation

Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsen/ordförande
Karl-Johan Persson (SD) Ledamot
Margareta Olsson Utbildningsnämnden
Gustav Schyllert Miljö- och byggnadsnämnden
Martin Von Gertten (M) Tekniska nämnden
Mavis Zander (M) Omsorgsnämnden
Roger Ericsson Individ och familj, omsorgsavdelningen
Mats Persson Fritid, samhällsbyggnadsavdelningen
Eva-Marie Engström Samhällsbyggnadsavdelningen
Lars-Gunnar Björnqvist Lokalpolisområdeschef Trelleborg
Catharina Byström Avdelningschef/Socialchef
Sofia Henderup Larsson Utbildningschef
Louise Öst Elevhälsan, Utbildningsavdelningen
Ulf Andersson Tekniska, samhällsbyggnadsavdelningen
Sanna Quirico Rosenqvist Trygghet, samhällsbyggnadsavdelningen
Mia Wendt Företagarföreningsrepresentant
Maria Jerlamar Molin Kommunpolis
Emelie Dhal Vellingebostäder
Börje Fennhagen Fastighet, samhällsbyggnadsavdelningen
Annica Carlstedt Näringslivschef
Eva Malmberg Sekreterare
Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:27