Hoppa till innehåll

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Vellinge kommun samverkar med både interna och externa aktörer så som polis, räddningstjänsten, bostadsbolag, bevakningsbolag, förenings- och näringsliv för att förebygga brott och skapa trygghet. I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetat strävar vi efter att tillsammans skapa och upprätthålla en säker och trygg kommun. Arbetet är långsiktigt och utvecklas hela tiden utifrån den lokal lägesbilden.