Kommunstyrelsen

Här hittar du kommunstyrelsens ledamöter och ersättare under perioden 2019-01-01-2022-12-31.

Kommunstyrelsens kallelser och protokoll

Du når ledamöterna på tel 040-42 50 00 eller via vellinge.kommun@vellinge.se.

Kommunstyrelsens ersättare

Ledamöterna

Carina_Wutzler.jpgCarina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Gustav Schyllert.jpgGustav Schyllert (M)
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Henrik Thorsell.jpgHenrik Thorsell (L)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,

Synnove_Frick.jpgSynnöve Frick (M)
Ledamot i kommunstyrelsen

Karin Lönnergård-Grevendahl.jpgKarin Lönnergård Grevendahl (M)
Ledamot i kommunstyrelsen

Martin von Gertten.jpgMartin von Gertten (M)
Ledamot i kommunstyrelsen

Mavizs Zander.jpgMavis Zander (M)
Ledamot i kommunstyrelsen

Peter Jungbeck.jpgPeter Jungbeck (M)
Ledamot i kommunstyrelsen

Magdalena_Nour.jpgMagdalena Nour (C)
Ledamot i kommunstyrelsen

Angela Everbäck.jpgAngela Everbäck (MP)
Ledamot i kommunstyrelsen

Karl-Johan Persson.jpgKarl-Johan Persson (SD)
Ledamot i kommunstyrelsen

Pierre Carlström.jpgPierre Carlström (SD)
Ledamot i kommunstyrelsen

Björn Axtelius.jpgBjörn Axtelius (S)
Ledamot i kommunstyrelsen

Publicerad:
5 juli, 2018
Senast uppdaterad:
1 maj, 2019