Hoppa till innehåll

Revision

Den kommunala revisionen granskar kommunens verksamhet och prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Revisionen har under året möten med representanter för styrelser, nämnder och förvaltningar för att diskutera deras verksamhet och resursanvändning.

Revisonens granskningsarbete

Granskningsarbetet bedrivs enligt en revisionsplan och grunden för denna är revisionens årliga riskanalys. Resultatet från granskningarna finns dokumenterat i granskningsrapporter som du hittar längst ner på sidan under relaterade dokument.

Förtroendevalda revisorer

Revisionen utgörs av förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp har de sakkunniga biträden och för närvarande är det EY.

Du når revisorerna på tel 040-42 50 00 eller via mejl, revision@vellinge.se

Lars-Ingvar Ljungman (M)
Ordförande

Per Larsson (M)
1:e vice ordförande

Boel Franzén Sveger (L)
Ledamot

Magnus Bergström (L)
Ledamot

Anders Löfgren (SD)
2:e vice ordförande

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 12:26