Hoppa till innehåll

Personuppgifter i sociala medier

Här kan du läsa om hur Vellinge kommun hanterar personuppgifter i våra sociala medier enligt dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation).

Så fort du interagerar, det vill säga gillar, eller kommenterar, inlägg på vårt konto så räknas din aktiva handling som ett samtycke på att dina personuppgifter får förekomma på kontot och inlägget, till exempel i form av länk till din profil. Samma sak gäller om du skickar privata meddelanden till oss. Om kommentarer innehåller något av nedanstående kommer de att raderas och i vissa fall diareföras för handläggning:

Om vi behöver inhämta svar på din fråga från någon annan verksamhet/avdelning så kommer vi att skicka din fråga vidare via e-post.

Väljer du att skicka privata meddelanden till oss raderas dessa max 6 månader efter skickat datum.

Inlägg med personuppgifter ligger kvar på vårt Instagram i max 6 månader. Därefter raderas de.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska finnas på på våra sociala medier och inte själv kan ta bort dem, ta kontakt med oss och berätta i vilket inlägg de finns så gör vi det.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) .

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Vellinge kommun: 040-42 50 00 eller till vår e-post vellinge.kommun@vellinge.se

Vellinge kommun har tillsatt ett dataskyddsteam som kan kontaktas på dataskydd@sydarkivera.se

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 12:20