Ung i Kommunen

I Vellinge kommun finns det fyra fritidsgårdar som är öppna mötesplatser för alla ungdomar i kommunen mellan tolv och nitton år. Det finns även möjligheter till ett rikt förenings-, idrotts- och friluftsliv.

Föreningar

I Vellinge kommun finns ett rikt föreningsliv. Kommunen arbetar för att stödja och underlätta föreningarnas verksamhet.

Mer information om föreningslivet i Vellinge kommun

Ungdomsrådet

Består av åtta förtroendevalda ungdomar. Ungdomsrådet ska ta tillvara ungdomars intressen när det kommer till frågor som rör till exempel fritid, kultur och miljö. Rådet är religiöst och politiskt obundet och syftar till inspiration och rådgivning för politiska beslut. Rådet ska sträva efter att komma i kontakt med så många ungdomar som möjligt i Vellinge kommun.

På Ungdomsrådets sida finns aktuell information.

Publicerad:
26 september, 2018