Hoppa till innehåll

Utbildningsnämndens mål

Vellinge kommuns utbildningar rustar barn och elever för framtiden genom att erbjuda en utbildning som utformas utifrån framtidens förväntade krav i samhälls och arbetsliv.

Kommunens förskolor och skolor prioriterar motivation, glädje och lärlust i undervisningen för ökad måluppfyllelse. Barn och elevers sociala och digitala kompetens, insatser för att stärka deras självkänsla och lust att lära ska i syfte att ha beredskap i en snabbt föränderlig värld prioriteras högt i samtliga förskolor och skolor.

Publicerad:
28 juni, 2019