Hoppa till innehåll

Modersmål i grundskolan

Har du en eller två vårdnadshavare som talar annat språk än svenska som modersmål och har grundläggande kunskaper i det språket? Då har du rätt till modersmålsundervisning i skolan.

Självservice

I Vellinge kommun erbjuds undervisning i modersmål för elever i åk 1 till åk 9 i totalt sju år.

Vem har rätt att läsa modersmål?

Ett barn som har en eller två vårdnadshavare med annat språk än svenska som modersmål, ska erbjudas undervisning i detta språk om det är barnets dagliga språk i familjen och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Grundläggande kunskaper innebär att barnet kan delta i enklare konversationer. Mer än ett modersmål per barn tillåts inte.

Minst fem elever i kommunen måste vara anmälda för att undervisningen ska börja (gäller inte de nationella minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, meänkieli och finska).

Kommunen som eleven är folkbokförd i ansvarar för att ordna modersmålsundervisningen.

Adopterade barn har också rätt till modersmål om de har grundläggande kunskaper i språket.

Undervisning

Undervisningen startar ca två veckor efter terminsstart och omfattas av en timme per vecka. Modersmål är ett ämne som alla andra därför får eleverna regelbundet läxor som en del av skolarbetet. All undervisning ligger utanför ordinarie skolschema och hänsyn kan därför inte tas till fritidsaktiviteter. Undervisningen kan läggas på annan skola inom kommunen.

Närvaro

Ämnet modersmål är frivilligt. Men för den elev som har valt att delta blir det ett skolämne och obligatorisk närvaro, precis som alla andra ämnen i skolan.

Frånvaro ska meddelas till modersmålsläraren. Har eleven uteblivit tre lektioner i rad utan anmäld frånvaro kallas vårdnadshavare till möte.

Betyg

Betyg ges i årskurs sex till nio. Precis som ett vanligt skolämne används betygskriterier. Betygskriterierna beskrivs i grundskolans läroplan. Elever som inte uppfyller betygskriterierna blir inte godkända. Betyg ges en gång per termin och skickas till elevens skola.

Ansökan

Ansökan om undervisning i modersmål görs via e-tjänsten.

Senast uppdaterad:
3 maj, 2019