Hoppa till innehåll

Modersmål

Har du en eller två föräldrar som talar annat språk än svenska som modersmål och har grundläggande kunskaper i det språket? Då har du rätt till modersmålsundervisning i skolan.

Självservice

Modersmål i skolan

Modersmål kan väljas som språkval, elevens val eller som annat frivilligt val i skolan. Modersmålsundervisningen kan också ske utanför den ordinarie undervisningstiden i skolan.

Vem har rätt att läsa modersmål?

Ett barn som har en eller två föräldrar med annat språk än svenska som modersmål ska erbjudas undervisning i detta språk om det är barnets dagliga språk i familjen och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Mer än ett modersmål per barn tillåts inte.

Minst fem elever i kommunen måste vara anmälda för att undervisningen ska börja (gäller inte språken: jiddisch, romani chib, samiska, meänkieli och finska). Kommunen eleven är folkbokförd i ansvarar för att ordna modersmålsundervisningen.

Adopterade barn har också rätt till modersmål om de har grundläggande kunskaper i språket.

Undervisning

Undervisningen startar ca två veckor efter terminsstart och omfattas av en timme per vecka. Modersmål är ett ämne som alla andra därför får eleverna regelbundet läxor som en del av skolarbetet. All undervisning ligger utanför ordinarie skolschema och hänsyn kan därför inte tas till fritidsaktiviteter. Undervisningen kan läggas på annan skola inom kommunen.

Närvaro

Ämnet modersmål är frivilligt. Men för den elev som har valt att delta blir det ett skolämne och obligatorisk närvaro, precis som alla andra ämnen i skolan.

Frånvaro ska meddelas till modersmålslärare. Har eleven uteblivit 3 lektioner i rad utan anmäld frånvaro kallas vårdnadshavare till möte.

Betyg

Betyg ges i årskurs sex till nio. Precis som ett vanligt skolämne används betygskriterier. Elev som inte uppfyller betygskriterierna blir inte godkänd. Betyg ges en gång per läsår och skickas till elevens skola.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är för de elever som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket och har ett annat modersmål än svenska.

Ansökan

Ansökan om undervisning i modersmål görs via e-tjänsten.

Publicerad:
2 juli, 2018