Hoppa till innehåll

Modersmål i grundskolan

Har du en eller två vårdnadshavare som talar annat språk än svenska som modersmål och har grundläggande kunskaper i det språket? Då har du rätt till modersmålsundervisning i skolan.

Självservice

Vem har rätt att läsa modersmål?

Enligt skollagen ska barn som har en eller två vårdnadshavare med annat språk än svenska som modersmål, erbjudas undervisning i detta språk, om språket talas i familjen och eleven har grundläggande kunskaper. Grundläggande kunskaper innebär att barnet kan delta i enklare konversationer. Modersmål får inte anordnas som nybörjar språk och enlligt skolförordningen kan en elev endast läsa ett modersmål oavsett hur många språk barnet och familjen har.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är det dagliga språket hemma. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, meänkieli och finska. Adoptivbarn ska också erbjudas modersmålsundervisning, även om språket inte talas i hemmet men eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Fristående skolor är sin egen huvudman och en huvudman måste erbjuda elever modersmålsundervisning om de uppfyller kraven och det finns en lämplig lärare. Minst fem elever per huvudman i kommunen måste vara anmälda för att undervisningen ska börja (gäller inte de nationella minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, meänkieli och finska). För de nationella minoritetsspråken finns ingen gräns på hur många elever det måste vara.

Modersmålsundervisning erbjuds i regel under sammanlagd sju (7) år men det finns undantag ex om modersmålet till hör de nationella minoritetsspråken eller om det är ett nordiskt språk.

Undervisning

I Vellinge kommun erbjuds undervisning i modersmål för elever från åk 1- gymnasiet, i totalt sju år. Undervisningen startar ca två veckor efter terminsstart och omfattas av en timme per vecka. Modersmål är ett ämne som alla andra därför får eleverna regelbundet läxor som en del av skolarbetet. All undervisning ligger utanför ordinarie skolschema och hänsyn kan därför inte tas till fritidsaktiviteter. Modersmålsundervisningen samordnas mellan olika skolor i kommunen.

Närvaro

Ämnet modersmål är frivilligt. Men för den elev som har valt att delta blir det ett skolämne och obligatorisk närvaro, precis som alla andra ämnen i skolan. Frånvaro ska meddelas till modersmålsläraren. Har eleven uteblivit tre lektioner i rad utan anmäld frånvaro kallas vårdnadshavare till möte.

Betyg

Betyg ges i årskurs sex till nio samt gymnasiet. Precis som ett vanligt skolämne används betygskriterier. Betygskriterierna beskrivs i grundskolans läroplan. Elever som inte uppfyller betygskriterierna blir inte godkända. Betyg ges en gång per termin och skickas till elevens skola.

Ansökan

Ansökan om undervisning i modersmål görs via e-tjänsten.
Skollagen
15 kap 19§ och 18 kap 19§
Gymnasieförordningen
4 kap 15§

Senast uppdaterad:
3 maj, 2019