Hoppa till innehåll

Modersmålsundervisning - avsluta

 1. Innan du avslutar undervisning i modersmål

  Tänk på att om ditt barn vill fortsätta vid ett senare tillfälle ska en ny ansökan lämnas in. Eftersom ditt barn går miste om kunskapsinhämtning är det vårdnadshavarnas ansvar att missade moment tas igen på egen hand.

 2. Avsluta undervisning

  Undervisningen är frivillig och kan avbrytas utan anledning.

  Inloggning och uppsägning sker via BankID. Uppsägningen ska godkännas av elevens båda vårdnadshavare för att gälla.

  Avsluta undervisning
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Ärendet behöver signeras av samtliga vårdnadshavare. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När ansökan är inskickad kommer du/ni att få ett separat mail för att signera genom BankID

  Undervisningen avslutas omgående. Tidigare betyg påverkas inte. Om undervisningen avslutas under pågående termin får eleven inget betyg i modersmål för den aktuella terminen.