Hoppa till innehåll

Ditt skolval

Välkommen att välja skola! Höstterminen det år ditt barn fyller sex år, är hon/han välkommen att börja i förskoleklass. Inför varje nytt läsår skickas handlingar gällande önskemål av skola till alla sexåringars vårdnadshavare.

Självservice

Välj skola

Du som är vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass har möjlighet och är välkommen att välja skola inför skolstarten. Elever som bor inom skolornas upptagningsområden har dock företräde. Den skola ditt barn placeras vid, kommer att vara den skola där ditt barn går i grundskolan. Du kan önska såväl kommunal skola som fristående skola till ditt barn.

Inför skolstarten i förskoleklass kommer information om skolval att skickas ut till dig som vårdnadshavare. Ifylld digital skolvalsblankett ska skickas in senast den 4 januari 2019.

Välj annan kommunal skola än närskolan

Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass i en fristående skola, inom eller utanför kommunen, kontaktar du själv den aktuella fristående skolan. Meddela även Vellinge kommun detta önskemål genom att skicka in den digitala skolvalsblanketten.

Barn och elever som bor inom skolans närområde har företräde till skolan. Om en skola inte har möjlighet att ta in alla sökande kommer de elever som inte får plats placeras i kö.

Välj fristående skola

Om ni önskar att ert barn ska börja förskoleklass i en fristående skola, i eller utanför kommunen, kontaktar ni själv den aktuella skolan och meddelar er närskola.

Besked om antagning

Besked om vilken skola ert barn är antagen till skickas till vårdnadshavarna senast månadsskiftet mars-april samma år som ert barn ska börja i förskoleklass. Gäller inte fristående skolor.

Förberedelse inför övergången

De barn som ska ta klivet upp i förskoleklass får ett antal gånger under vårterminen samma år som de ska börja skolan möjlighet att hälsa på i skolan.

Jämför skolor

På "Välja skola" visar Skolverket mått för landets skolors kvalitet och resultat. Här kan du både söka efter skola och jämföra de mot varandra. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar ett stöd och verktyg vid val av skola.

Läs mer och förbered er inför skolvalet på Skolverket

Publicerad:
10 september, 2018
Senast uppdaterad:
14 december, 2018