Hoppa till innehåll

Välkommen att välja skola!

Höstterminen det år ditt barn fyller sex år ska hen börja i förskoleklass. På den här sidan hittar du information om hur du gör ditt skolval och hur tilldelningen av platser går till. Sista dag för anmälan till Skolvalet var den 15 januari. Möjligheten att efter önskemål bli tilldelad annan kommunal skola är mycket begränsad när du genomför e-tjänsten efter sista anmälningsdatum. Observera att anmälan ändå ska genomföras.

Självservice

Välja skola

Du som vårdnadshavare kan välja skola fritt, bland såväl kommunala som fristående skolor, men elever som bor inom skolornas närområde har förtur. Alla elever är garanterade en förskoleklassplats inom sitt närområde. Den skola ditt barn placeras på kommer att vara den skola där hen sedan går i grundskolan.

I november och december 2020 kommer vårdnadshavare till barn som är folkbokförda i Vellinge kommun och födda år 2015 att få ett brev om skolvalet för höstterminen 2021. Besked om var ditt barn fått plats skickas ut via brev i månadsskiftet mars/april 2021.

Om du vill komma i kontakt med Vellinge kommun för frågor om skolvalet eller inte fått något brev så skicka e-post till skolval@vellinge.se så får du hjälp.

Riktlinjer för placering av barn i förskololeklass i Vellinge kommuns kommunala skolor

Då antalet barn i årskullarna varierar så kan gränserna för skolornas närområden förändras från ett läsår till ett annat. Den aktuella kartan över närskoleområdena, beslutad av rektorerna, hittar du som bifogad fil längst ner här på sidan.

Du som vårdnadshavare lämnar in önskemål om skola. Du kan önska skola i första, andra och tredje hand.

  • I första hand gäller närområdet. Alla elever som bor i aktuellt närområde är garanterad plats på närområdesskolan.
  • I andra hand gäller syskonförtur (elevens syskon ska då gå i skolans grundskola innevarande och kommande läsår. Syskonförtur omfattar även barn som inte är biologiska syskon, men boende i samma hushåll och folkbokförda på samma adress). Syskonförtur innebär att om eleven inte bor inom närområdet men har syskon på skolan, så har eleven rätt att få gå på skolan i mån av plats.
  • I tredje hand gäller kortaste avstånd mellan hemmet och skolan, vilket innebär att om det är fler elever som önskar gå på en skola och har syskon på skolan, så ska den elev som har kortaste avståndet (air distance) få

Om rektor bedömer att alldeles särskilda skäl finns för att ett barn skall placeras vid en namngiven skola får rektor göra undantag från de lokala riktlinjerna.

Om det finns fler önskemål om platser på en skola än vad skolan kan ta emot, placeras barnen i ett kösystem där turordningen går efter syskonförtur enligt riktlinjerna samt kortaste avstånd mellan hemmet och skolan. Kösystemet inför nytt läsår upprättas efter sista dagen för skolvalsansökan.

Om ni önskar plats på fristående skola

De fristående skolorna har egna regler och riktlinjer.

Önskar du att ditt barn ska börja förskoleklass i en fristående skola, inom eller utanför kommunen, kontaktar du själv den aktuella skolan. Meddela även Vellinge kommun detta önskemål via e-tjänsten Skolval2021.

Tider att hålla koll på

15 januari: sista dag att ansöka om plats.

Månadsskiftet mars/april: Besked om var ditt barn fått plats skickas ut via brev.

Om du inte är nöjd med placeringen

För frågor om ditt barns placering hänvisas du i första hand till rektorn på skolan där ditt barn fått plats.

Om du vill komma i kontakt med Vellinge kommun så skicka e-post till skolval@vellinge.se så får du hjälp.

Om du vill överklaga ett beslut så hittar du information om hur du går till väga i under relaterade dokument på den här sidan.

Publicerad:
10 september, 2018
Senast uppdaterad:
27 november, 2019