Hoppa till innehåll

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk för barn mellan 6 och 15 år. I Vellinge finns både kommunala och fristående skolor. Du kan önska vilken skola ditt barn ska gå i.

Självservice

En obligatorisk skolform

Grundskolan är obligatorisk. Skolplikten inleds med förskoleklassen det år som eleven fyller sex år, och avslutas när eleven går ut årskurs 9. I grundskolan ska var och en ska få den utbildning de behöver för att vara väl rustade för den framtid de kommer att möta när de lämnar skolan.

pojke som skriver.JPG

Läroplan och kursplaner för grundskolan

Utbildningen inom grundskolan och grundsärskolan styrs av en nationell läroplan och tillhörande kursplaner.

Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.

Läs mer om läroplanen på Skolverkets webbplats

Kommunala och fristående skolor

Det är kommunen som ansvarar för att alla barn går i skolan. Själva skolorna kan drivas av kommunen själv, eller av någon annan, fristående aktör. I Vellinge kommun finns sju kommunala grundskolor och fem fristående. Du kan läsa mer om dem på flikarna ”Karta över grundskolor” och ”Lista över grundskolor”.

Du kan önska vilken skola ditt barn ska gå i. Läs mer om hur det går till på sidan Ditt skolval.

I de kommunala grundskolorna i Vellinge står lärandet i fokus. Vi strävar efter att ge alla barn kompetenser för att klara sig i framtidens föränderliga yrkesliv.

Studera utomlands

Om du och dina barn ska bo utomlands en period, så kan du ha rätt till ekonomiskt bidrag för barnens skolkostnader i landet där ni ska bo. Mer information och e-tjänst för anmälan hittar du här.

Tillfälliga utlandsstudier - anmälan

Om du och dina barn flyttar utomlands permanent upphör skolplikten och hemkommunens ansvar att finansiera elevens utbildning. Mer information och e-tjänst för anmälan hittar du här.

Jämför skolor

På webbplatsen "Välja skola" visar Skolverket mått för landets skolors kvalitet och resultat. Här kan du både söka efter skola och jämföra dem med varandra.

Välja skola - Skolverket

Senast uppdaterad:
11 april 2022 10:44