Hoppa till innehåll

Bedömning och betyg i grundskolan

Eleverna får skriftliga omdömen i årskurs 1 till 5, och betyg från och med årskurs 6. Här kan du läsa om betygssystemet, om hur lärare sätter betyg och om vilken roll du som förälder har.

Betyg och omdömen

Skriftliga omdömen delas ut terminsvis i årskurs 1 till 5. Ett skriftligt omdöme är tydligare än om läraren bara berättar muntligt hur det går för eleven. Omdömena ska vara ett stöd så att eleverna når de nationella målen och tidigt kan få den hjälp som de behöver.

Från och med årskurs 6 sätts betyg. Betyget sätts terminsvis för varje ämne som eleven har läst den aktuella terminen. Betygen bygger på all tillgänglig information om elevernas kunskap. Elevens resultat i nationella prov väger dock extra tungt.

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A. Om eleven inte når kunskapskraven i ämnet, sätts betyget F.

Det betyg som eleven får i slutet av vårterminen i årskurs 9 är slutbetyg och ligger till grund för elevens ansökan till gymnasiet.

Rätt att få ett betyg motiverat

Det är inte möjligt att överklaga ett betyg, men en lärare kan ändra ett betyg om det visar sig att ett betyg är uppenbart fel. Det kan till exempel komma fram att läraren missat ett bedömningsunderlag. Om du som elev eller vårdnadshavare vill få information om skälen för ett betyg, har du rätt att få det av läraren som satt betyget.

Din roll som vårdnadshavare

För att säkerställa att barnens utveckling sker enligt läroplanens mål är det viktigt att skolans arbete sker i samarbete med hemmet. Under skolårets gång utvärderas elevernas utveckling av ansvarig lärare. Du som vårdnadshavare får ta del av informationen på olika sätt.

I samband med utvecklingssamtalet ska en individuell utvecklingsplan göras (gäller årskurs ett till fem). Den ska vara ett redskap för att ge eleven insyn och förståelse för sitt lärande.

Läs mer på Skolverket.se

Senast uppdaterad:
21 april 2022 11:56