Hoppa till innehåll

Välkommen att välja skola!

Skolvalet för 2022/2023 är över. Nedan finner du information om det skolval som avslutats.

Självservice

Information om Skolvalet 2022, förskoleklass, skickas ut med brev i slutet av november, till alla barn födda 2016 och folkbokförda i Vellinge kommun.

Ni anmäler ert barn via e-tjänsten Skolval 2022 på Vellinge.se. Sista dag för anmälan till förskoleklass är den 15 januari 2022.

Välkommen att anmäla ditt barn via länken nedan!
Skolval, förskoleklass - anmälan

Skolvalsprocessen pågår under perioden 25 november – 15 januari.

När ni loggar in i e-tjänsten Skolval på Vellinge.se kan ni se vilken närskola ert barn tillhör. Ni kan välja att tacka ja till platsen. Om ni önskar annan skola än den föreslagna ska ni ange ett första-/andra- och tredjehandsval. Om ert barn fått plats på en fristående skola anger ni det i e-tjänsten.

Om barnet ska flytta till ny adress inom Vellinge kommun mellan 25 november 2021–15 juni 2022 så kan du skicka in kopia på det nya bostads- eller hyreskontraktet tillsammans med din skolansökan. Vi kommer då ta hänsyn till den nya adressen i samband med handläggningen av din ansökan.

Kommer ni att flytta till kommunen inom kort? Eller bor du i en annan kommun och önskar att ditt barn ska gå i skola i Vellinge kommun. Du kan i så fall anmäla ditt barn för plats i grundskola, ansökan, uppsägning eller byte via e-tjänsten Plats erbjuds enligt köordning.

Tider att hålla koll på

15 januari: Sista dag att ansöka om plats.

Månadsskiftet mars/april: Besked om var ditt barn fått plats skickas ut digitalt via Mina sidor på vellinge.se.

Om du inte är nöjd med placeringen

För frågor om ditt barns placering hänvisas du i första hand till rektorn på skolan där ditt barn fått plats.

Om du vill komma i kontakt med Vellinge kommun så skicka e-post till skolval@vellinge.se så får du hjälp.

Om du vill överklaga ett beslut så hittar du information om hur du går till väga i under relaterade dokument på den här sidan.

Senast uppdaterad:
26 mars, 2021