Hoppa till innehåll

Elev i annan gymnasieskola

Information till dig som bor i Vellinge kommun och går på annan gymnasieskola än Sundsgymnasiet. Här kan du läsa om busskort, inackorderingstillägg och skolmåltidsavgift.

Självservice

Skolmåltidsavgift

Alla gymnasieelever som är skrivna i Vellinge kommun betalar en avgift för skolmat, oavsett vilken skola de går på. Kostnaden är 825 kronor per termin.

Om du inte äter skolmåltid på din skola så behöver du skicka in ett intyg, som visar att du inte äter skolmaten, undertecknat av skoladministratör/rektor. Om skolan inte kan utfärda ett intyg så måste du betala fakturan.

Intyget skickas via mejl, utbildningsavdelningen@vellinge.se eller via post,

Vellinge kommun
Utbildningsavdelningen
235 81 Vellinge

Intyg om avgiftsbefrielse för skolmåltid för gymnasieelev.pdf (PDF-dokument, 162 kB)

Buss- eller reskort

Med start i mars 2024 får alla ungdomar som är födda 2005, 2006 eller 2007 och är folkbokförda i Vellinge kommun en ungdomsbiljett för resor med Skånetrafiken.

Om du är gymnasieelev, skriven i Vellinge kommun, men inte uppfyller villkoren för ungdomsbiljett kan du ansöka om skolbiljett. Rätten till skolbiljett gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Läs mer om resor och skolskjuts på länken nedan.

Resor och skolskjuts - vellinge.se

Inackorderingstillägg för annan kommunal gymnasieskola

Du kan söka inackorderingstillägg från Vellinge kommun om du går på en kommunal skola i en annan kommun och på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. En förutsättning för att inackorderingstillägg ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.

Går du på en friskola ska du istället söka inackorderingstillägg via CSN.

Tillägget avser elever i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och påbyggnadsutbildning, till och med det första kalenderhalvår det år du fyller 20 år. Tillägget är till för kostnaden för inackordering och hemresor.

Lång resväg

Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 45 km kan du beviljas inackorderingstillägg och/eller avståndet till hemmet med kommunalt färdmedel är 2 timmar. Inackorderingstillägget utbetalas i slutet av månaden till konto knutet till elevens personnummer. För elever under 18 år utbetalas bidraget till målsmans konto.

Ansökan om tillägget görs en gång per läsår och kan inte göras för termin eller läsår i efterhand. För att få beviljat tillägg hela läsåret ska ansökan skickas senast den 31/12. Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis - fyra gånger under höstterminen och fem gånger under vårterminen.

Inackorderingstillägg för fristående gymnasieskola

Om du går på en fristående gymnasieskola söker du inackorderingstillägg via CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Senast uppdaterad:
12 juni 2024 11:06