Hoppa till innehåll

Elev i annan gymnasieskola

Information till dig som bor i Vellinge kommun och går på annan gymnasieskola än Sundsgymnasiet. Här kan du läsa om busskort, inackorderingstillägg och skolmåltidsavgift.

Självservice

Skolmåltidsavgift

Information om skolmåltidsavgift

Alla gymnasieelever som är skrivna i Vellinge kommun betalar en avgift för skolmat, oavsett vilken skola de går på. Kostnaden är 800 kronor per termin.

Måltidsavgiften i gymnasieskolorna för hösten 2020 reduceras efter andelen fjärr- och distansundervisning eleven haft.

Om du inte äter skolmåltid på din skola så behöver du skicka in ett intyg, som visar att du inte äter skolmaten, undertecknat av skoladministratör/rektor. Om skolan inte kan utfärda ett intyg så måste du betala fakturan.

Intyg om avgiftsbefrielse för skolmåltid för gymnasieelev.pdf

Intyget skickas via mejl till: utbildningsavdelningen@vellinge.se

Eller via post:

Vellinge kommun
Utbildningsavdelningen
235 81 Vellinge

Buss- eller tågkort - Skånetrafiken

Busskort för gymnasieelever i annan kommun

Elever som är folkbokförda i Vellinge kommun och går gymnasiet i annan kommun har rätt till busskort. Rätten till busskort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år. Busskortet skickas hem till eleven.

Elev som får inackorderingstillägg har inte rätt till busskort.

Resekort inför läsår 2019/2020

Jojokorten kommer att utgå 2019, därför har Skånetrafiken tagit fram ett nytt kort för gymnasieelever som kallas resekort.

Bild på busskort.jpg

Såhär ser det nya resekortet ut.

Vad gäller för resekortet?

Skolbiljetten (resekortet) gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne, mellan den 12 augusti 2019 till och med den 12 juni 2020. Kortet kommer att gälla alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet är kostnadsfritt.

Nytt för år 2019 är att busskorten skickas hem till elevens folkbokföringsadress, istället för att busskortet hämtas ut av eleven. För gymnasieelever som börjar 2:an och 3:an skickas busskort hem till eleven med höstterminens skolstart. För gymnasieelever som börjar 1:an behövs en ansökan göras via vår e-tjänst. Första skolveckan går det bra att åka buss med sitt antagningsbesked.

Ansök om busskort via vår e-tjänst

För att elev som börjar 1:an ska få busskort hemskickat, behöver en ansökan göras. Är eleven under 18 år är det vårdnadshavare som gör ansökan med bankID. I e-tjänsten behöver man bifoga kopia/fil/bild på elevens antagningsbesked.

Ansök om busskort här

Avmagnetiserat, borttappat eller skadat kort

Om ditt busskort har avmagnetiserats, förlorats, eller skadats, är du välkommen till kommunhuset.

Ingen avgift tas ut vid byte av avmagnetiserat busskort. Om du har tappat bort eller skadat till busskort så får du betala 300 kronor för att få ett nytt. Avgiften betalas med kort eller Swish.

För frågor om kortets giltighet eller andra frågor kopplade till ditt resekort hänvisar vi till Skånetrafiken.

Inackorderingstillägg

Elev som går i annan kommunal gymnasieskola

Om du har lång eller besvärlig resväg till din gymnasieskola kan du söka inackorderingstillägg. Tillägget kan sökas av dig som har mer än 45 kilometers resväg till skolan eller mer än två timmars restid per dag. Beviljas eleven inackorderingstillägg är han eller hon inte berättigat busskort.

Ansökan om tillägget görs en gång per läsår och kan inte göras för termin eller läsår i efterhand. Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis - fyra gånger under höstterminen och fem gånger under vårterminen.

Elev som går på fristående gymnasieskola

Om du går på en fristående gymnasieskola söker du inackorderingstillägg via CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Publicerad:
7 september, 2018