Hoppa till innehåll

Inackorderingstillägg - ansökan

 1. Har eleven rätt till inackorderingstillägg?

  Du som studerar på gymnasiet, vuxenutbildning på gymnasial nivå eller påbyggnadsutbildning och behöver ekonomiskt stöd för boende eller resor till och från hemmet har rätt att söka inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor och kan beviljas elev som på grund av lång resväg behöver inackordera sig på studieorten.

  Tillägget avser de elever som går på kommunal skola och upp till den första terminen är avslutad året eleven fyller 20 år. Elever som går på friskola ska söka inackorderingstillägg via CSN.

  Avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst 45 kilometer enkel resa och/eller restid till och från skolan minst 2 timmar varje dag för att inackorderingstillägg ska utgå. Avstånd/tid beräknas utifrån enkel resväg med kollektivtrafik.

  Enligt beslut i utbildningsnämnden 2022-12-12 lämnas beviljat inackorderingstillägg som lägst med 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad, vilket år 2023 motsvarar 1783 kr under nio månader. I övrigt utgår ersättningen från CSN:s fastställda tariff som uppdateras årligen.

  Inackorderingstillägg på hemorten

  • Kan beviljas om elevens föräldrar befinner sig utomlands större delen av året och eleven bor kvar i Sverige
  • Kan beviljas om eleven inte längre bor i föräldrahemmet på grund av missförhållanden. Inackorderingstillägget beviljas då med det lägsta månadsbeloppet.
 2. Dags att ansöka

  Ansökan om tillägget görs en gång per läsår och kan inte göras för termin eller läsår i efterhand.

  Inloggning och ansökan sker via BankID.

  Ansök här
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis - fyra gånger under höstterminen och fem gånger under vårterminen. Är eleven under 18 år betalas bidraget ut till ett konto kopplat till elevens föräldrar.

  Beviljas inackorderingstillägg har eleven inte rätt till busskort.