Hoppa till innehåll

Resor och skolskjuts på gymnasiet

På den här sidan finns information både för dig som går gymnasiet i Vellinge och för dig som går gymnasiet i en annan kommun. Gymnasieelever som bor mer än sex kilometer från skolan har rätt till Skånetrafikens resekort.

Självservice

Resekort från Skånetrafiken

År 1 eller ny i Vellinge kommun
Om du börjar ditt första år i gymnasiet eller är nyinflyttad gymnasieelev i Vellinge kommun ska du vid behov av resekort ansöka om det.
För att vara garnaterad att hinna få hem resekortet till terminsstart behöver din ansökan ha inkommit innan den 4 augusti 2020. Ansökningar som inkommer efter det datumet hanteras löpande.

År 2-3
Du som under läsåret 2019/2020 har haft ett resekort ska behålla det kortet under kommande läsår. Om du har rätt till resa mellan ditt hem och skola kommer en ny biljett att laddas på det kortet.

Bild på busskort.jpg

Läsåret 2019/2020
Skolbiljetten (resekortet) gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne, mellan den 12 augusti 2019 till och med den 12 juni 2020. Kortet kommer att gälla alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet är kostnadsfritt.

Läsåret 2020/2021
Skolbiljetten (resekortet) gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne, mellan den 12 augusti 2020 till och med den 18 juni 2021. Kortet kommer att gälla alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet är kostnadsfritt.

Ändrade förhållanden

Vid ändrade förhållanden under utbildningstiden ska detta omgående meddelas Vellinge kommun. Om eleven flyttar ifrån kommunen eller avbryter utbildningen under läsåret är eleven inte längre berättigad till ett resekort och detta resekortet kommer då att spärras. I händelse av flytt till annan kommun gör du en ny ansökan om resekort hos din nya hemkommun.

Kontroll av kort

Vid kontroll av kortet kan Skånetrafikens personal se namn, födelsedatum och giltighet på kortet i sin handdator. Vid uppenbart missbruk, till exempel om en äldre person reser med biljetten kan kortet dras in och tilläggsavgift utfärdas. Mer information som kontroller finns på Skånetrafikens hemsida.

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i Vellinge kommun

Om du går på Sundsgymnasiet och är folkbokförd i Vellinge kommun, så har du rätt till resekort om du har minst 6 kilometer från hemmet till skolan. Rätten till resekort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Resekort skickas hem till eleven med höstterminens skolstart. Första skolveckan går det bra att åka buss med sitt intagningsbesked.

Avmagnetiserat, borttappat eller skadat kort

Ingen avgift tas ut vid byte av avmagnetiserat resekort. Om du har tappat bort eller skadat till resekort så får du betala 300 kronor för att få ett nytt. Avgiften betalas med kort.

Om ditt resekort har avmagnetiseras, förlorats, eller skadats ska du vända dig till Gunilla Steendam på Sundsgymnasiet. Du når henne på telefon 040-42 56 03 eller e-post

Du som är studerar på gymnasium i en annan kommun än Vellinge vänder dig i stället till Vellinge Direkt.

För frågor om kortets giltighet eller andra frågor kopplade till ditt resekort hänvisar vi till Skånetrafiken.

Elever som är folkbokförda i Vellinge kommun och går på gymnasiet i annan kommun

Om du är folkbokförd i Vellinge kommun, och går gymnasiet i en annan kommun, så har du rätt till resekort. Rätten till resekort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Om du får inackorderingstillägg har du inte rätt till resekort.

Resekorten skickas hem till elevens folkbokföringsadress. Gymnasieelever som börjar 2:an och 3:an ska fortsätta att använda det resekort de har fått tidigare läsår. För gymnasieelever som börjar 1:an behövs en ansökan göras via vår e-tjänst. Första skolveckan går det bra att åka buss och tåg med sitt antagningsbesked.

För att elev som börjar 1:an ska få resekort hemskickat behöver en ansökan göras. Är eleven under 18 år är det vårdnadshavare som gör ansökan med bankID. I e-tjänsten behöver man bifoga kopia/fil/bild på elevens antagningsbesked.

Ansök om resekort här

Skadat eller borttappat kort

Ingen avgift tas ut vid byte av avmagnetiserat resekort. Om du har tappat bort eller skadat ditt resekort får du betala 300 kronor för att få ett nytt. Nytt kort hämtas och betalas, med kort eller Swish, hos Vellinge Direkt.

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i annan kommun

Elever på Sundsgymnasiet bosatta i annan kommun som har rätt till resekort/resebidrag får det från sina hemkommuner.

Läs mer på Malmö kommuns hemsida

Läs mer på Trelleborgs kommuns hemsida

Tillfällig skolskjuts

Vellinge kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever inskrivna i Vellinge kommuns verksamheter. Försäkringsinformation finns på Vellinge kommuns hemsida.

Olycksfallsförsäkring

Elev som råkat ut för ett olycksfall och omfattas av denna försäkring kan ha rätt till ersättning för resekostnader med taxi.
Vid eventuellt behov av taxiresor till och från skola är det vårdnadshavare/elev som ansvarar för att göra anmälan och ersättningsanspråk till försäkringsbolag. När anmälan är genomförd och godkänd kontaktar vårdnadshavaren/eleven skolans administration.

För elev som är inskriven i en annan kommuns verksamhet eller i en fristående verksamhet utanför Vellinge kommun är det den kommunens/fristående verksamhets försäkring som gäller.

Publicerad:
2 juli, 2018
Senast uppdaterad:
14 juli, 2020