Hoppa till innehåll

Resor och skolskjuts på gymnasiet

På den här sidan finns information både för dig som går gymnasiet i Vellinge och för dig som går gymnasiet i en annan kommun. Gymnasieelever som bor mer än sex kilometer från skolan har rätt till Skånetrafikens resekort.

Självservice

Elever som är folkbokförda i Vellinge kommun och går på gymnasiet i annan kommun

Om du är folkbokförd i Vellinge kommun, och går gymnasiet i en annan kommun, så har du rätt till reskort från Skånetrafiken. Rätten till reskort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Om du får inackorderingstillägg har du inte rätt till reskort.

År 1 eller ny i Vellinge kommun
Om du börjar ditt första år i gymnasiet eller är nyinflyttad gymnasieelev i Vellinge kommun ska du vid behov av reskort/busskort ansöka om det via vår e-tjänst. Första skolveckan går det bra att åka buss och tåg med sitt antagningsbesked.

Ansök om reskort här

Är eleven under 18 år är det vårdnadshavare som gör ansökan med bankID. I e-tjänsten behöver man bifoga kopia/fil/bild på elevens antagningsbesked.

För att vara garanterad att hinna få hem reskortet/busskortet till terminsstart behöver din ansökan ha inkommit senast den 1 augusti 2021. Ansökningar som inkommer efter det datumet hanteras löpande.

När ansökan om reskort/busskort är godkänd skickas reskortet/busskortet inom några dagar direkt från Skånetrafiken till elevens folkbokföringsadress.

År 2-3
Du som under läsåret 2020/2021 har haft ett reskort ska behålla det kortet under kommande läsår. Om du har rätt till resa mellan ditt hem och skola kommer en ny skolbiljett att laddas på det kortet.

Du som ska gå i år 2-3 behöver alltså inte ansöka om ett nytt reskort. Undantaget är om du är nyinflyttad i Vellinge kommun.

Skånetrafikens reskort/busskort återanvänds från år till år. Skolbiljetten laddas på digitalt av kommunen.

Läsåret 2020/2021
Skolbiljetten (reskortet) gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne, mellan den 12 augusti 2020 till och med den 18 juni 2021. Kortet gäller alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet är kostnadsfritt.

Läsåret 2021/2022
Skolbiljetten (reskortet) gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne, mellan den 9 augusti 2021 till och med den 17 juni 2022. Kortet kommer att gälla alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet är kostnadsfritt.

Ändrade förhållanden

Vid ändrade förhållanden under utbildningstiden ska detta omgående meddelas Vellinge kommun. Om eleven flyttar ifrån kommunen eller avbryter utbildningen under läsåret är eleven inte längre berättigad till ett reskort och reskortet kommer då att spärras. I händelse av flytt till annan kommun gör du en ny ansökan om reskort hos din nya hemkommun.

Kontroll av kort

Vid kontroll av kortet kan Skånetrafikens personal se namn, födelsedatum och giltighet på kortet i sin handdator. Vid uppenbart missbruk, till exempel om en äldre person reser med biljetten kan kortet dras in och tilläggsavgift utfärdas. Mer information som kontroller finns på Skånetrafikens hemsida.

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i Vellinge kommun

Om du går på Sundsgymnasiet och är folkbokförd i Vellinge kommun, så har du rätt till reskort om du har minst 6 kilometer från hemmet till skolan. Rätten till reskort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Reskort skickas hem till eleven med höstterminens skolstart. Första skolveckan går det bra att åka buss med sitt intagningsbesked.

Avmagnetiserat, borttappat eller skadat kort

Ingen avgift tas ut vid byte av avmagnetiserat reskort. Om du har tappat bort eller skadat till reskort så får du betala 300 kronor för att få ett nytt. Avgiften betalas med kort.

Om ditt reskort har avmagnetiseras, förlorats, eller skadats ska du vända dig till Gunilla Steendam på Sundsgymnasiet. Du når henne på telefon 040-42 56 03 eller e-post

Du som är studerar på gymnasium i en annan kommun än Vellinge vänder dig i stället till Vellinge Direkt.

För frågor om kortets giltighet eller andra frågor kopplade till ditt resekort hänvisar vi till Skånetrafiken.

Skadat eller borttappat kort

Ingen avgift tas ut vid byte av avmagnetiserat . Om du har tappat bort eller skadat ditt reskort får du betala 300 kronor för att få ett nytt. Nytt kort hämtas och betalas, med kort eller Swish, hos Vellinge Direkt.

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i annan kommun

Elever på Sundsgymnasiet bosatta i annan kommun som har rätt till reskort/resebidrag får det från sina hemkommuner.

Läs mer på Malmö kommuns hemsida

Läs mer på Trelleborgs kommuns hemsida

Tillfällig skolskjuts

Vellinge kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever inskrivna i Vellinge kommuns verksamheter. Försäkringsinformation finns på Vellinge kommuns hemsida.

Olycksfallsförsäkring

Elev som råkat ut för ett olycksfall och omfattas av denna försäkring kan ha rätt till ersättning för reskostnader med taxi.
Vid eventuellt behov av taxiresor till och från skola är det vårdnadshavare/elev som ansvarar för att göra anmälan och ersättningsanspråk till försäkringsbolag. När anmälan är genomförd och godkänd kontaktar vårdnadshavaren/eleven skolans administration.

För elev som är inskriven i en annan kommuns verksamhet eller i en fristående verksamhet utanför Vellinge kommun är det den kommunens/fristående verksamhets försäkring som gäller.

Publicerad:
2 juli, 2018
Senast uppdaterad:
14 juli, 2020