Resor och skolskjuts på gymnasiet

På den här sidan finns information både för dig som går gymnasiet i Vellinge och för dig som går gymnasiet i en annan kommun. Gymnasieelever som bor mer än sex kilometer från skolan har rätt till Skånetrafikens busskort.

Självservice

Resekort inför läsår 2019/2020

Jojokorten kommer att utgå 2019, därför har Skånetrafiken tagit fram ett nytt kort för gymnasieelever som kallas resekort.

Bild på busskort.jpg

Såhär ser det nya resekortet ut.

Skolbiljetten (resekortet) gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne, mellan den 12 augusti 2019 till och med den 12 juni 2020. Kortet kommer att gälla alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet är kostnadsfritt.

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i Vellinge kommun

Om du går på Sundsgymnasiet och är folkbokförd i Vellinge kommun, så har du rätt till busskort om du har minst 6 kilometer från hemmet till skolan. Rätten till busskort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Busskort skickas hem till eleven med höstterminens skolstart. Första skolveckan går det bra att åka buss med sitt intagningsbesked.

Avmagnetiserat, borttappat eller skadat kort

Ingen avgift tas ut vid byte av avmagnetiserat busskort. Om du har tappat bort eller skadat till busskort så får du betala 300 kronor för att få ett nytt. Avgiften betalas med kort.

Om ditt busskort har avmagnetiseras, förlorats, eller skadats ska du vända dig till Gunilla Steendam på Sundsgymnasiet. Du når henne på telefon 040-42 56 03 eller e-post

Du som är studerar på gymnasium i en annan kommun än Vellinge vänder dig i stället till Vellinge Direkt.

För frågor om kortets giltighet eller andra frågor kopplade till ditt resekort hänvisar vi till Skånetrafiken.

Elever som är folkbokförda i Vellinge kommun och går på gymnasiet i annan kommun

Om du är folkbokförd i Vellinge kommun, och går gymnasiet eller Komvux i en annan kommun, så har du rätt till busskort. Rätten till busskort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Om du får inackorderingstillägg har du inte rätt till busskort.

Nytt för år 2019 är att busskorten skickas hem till elevens folkbokföringsadress, istället för att busskortet hämtas ut av eleven. För gymnasieelever som börjar 2:an och 3:an skickas busskort hem till eleven med höstterminens skolstart. För gymnasieelever som börjar 1:an behövs en ansökan göras via vår e-tjänst. Första skolveckan går det bra att åka buss med sitt antagningsbesked.

För att elev som börjar 1:an ska få busskort hemskickat, behöver en ansökan göras. Är eleven under 18 år är det vårdnadshavare som gör ansökan med bankID. I e-tjänsten behöver man bifoga kopia/fil/bild på elevens antagningsbesked.

Ansök om busskort här

Se information ovan om vad som gäller om kortet blir skadat eller tappas bort. Om du behöver ett nytt kort ska du vända dig till Vellinge Direkt.

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i annan kommun

Elever på Sundsgymnasiet bosatta i annan kommun som har rätt till busskort/resebidrag får det från sina hemkommuner.

Läs mer på Malmö kommuns hemsida

Läs mer på Trelleborgs kommuns hemsida

Publicerad:
2 juli, 2018
Senast uppdaterad:
2 augusti, 2019