Hoppa till innehåll

Resor och skolskjuts på gymnasiet

På den här sidan finns information både för dig som går gymnasiet i Vellinge och för dig som går gymnasiet i en annan kommun.

Självservice

Elever som är folkbokförda i Vellinge kommun och går på gymnasiet

Ungdomsbiljett

Med start i mars 2024 får alla ungdomar som är födda 2005, 2006 eller 2007 och är folkbokförda i Vellinge kommun en ungdomsbiljett för resor med Skånetrafiken. Ungdomsbiljetten gäller alla dagar, dygnet runt, och du kan resa obegränsat i hela Skåne.
Kommunen skickar ut biljetten till alla berättigade under mars 2024.

Skånetrafikens reskort/busskort återanvänds från år till år. Ungdomsbiljetten laddas på digitalt av kommunen.

Reskortet är personligt och för att kortet ska vara giltigt krävs din underskrift på
baksidan av kortet. Är du över 18 år ska även giltig legitimation medtas.

Inför höstterminen 2024 kommer ungdomar födda 2008 få en ungdomsbiljett gällande från och med 1 augusti. Reskortet kommer att skickas till berättigade ungdomar.

Du har en ungdomsbiljett fram till 31 juli det året du fyller 19 år.

Om du hellre vill ha din biljett i appen, kan du snabbt och enkelt flytta din biljett
till Skånetrafikens app. Du måste ha ett mobilt Bank-ID för att genomföra flytten.
Läs mer på:
skanetrafiken.se/skola/flyttabiljett/

Skolbiljett

Om du är gymnasieelev, skriven i Vellinge kommun, men inte uppfyller villkoren för ungdomsbiljett (se ovan) kan du ansöka om skolbiljett. Rätten till skolbiljett gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år. Du som går på Sundsgymnasiet kontaktar skolans administration.

Skolbiljetten (reskortet) gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne, mellan den 3 augusti 2023 till och med den 14 juni 2024. Kortet gäller alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag. Kortet är kostnadsfritt.

Nyinflyttad?

Om du är nyinflyttad gymnasieelev i Vellinge kommun så kan du anmäla ditt intresse för reskort med ungdomsbiljett/skolbiljett genom att ansöka om det via vår e-tjänst.

Är eleven under 18 år är det vårdnadshavare som gör ansökan med bankID. I e-tjänsten behöver man bifoga kopia/fil/bild på elevens antagningsbesked.

När ansökan om reskort/busskort är godkänd skickas reskortet/busskortet inom några dagar direkt från Skånetrafiken till elevens folkbokföringsadress.

Ansök om reskort här

Ändrade förhållanden

Vid ändrade förhållanden under utbildningstiden ska detta omgående meddelas Vellinge kommun. Om eleven flyttar ifrån kommunen eller avbryter utbildningen under läsåret är eleven inte längre berättigad till ett reskort och reskortet kommer då att spärras. I händelse av flytt till annan kommun gör du en ny ansökan om reskort hos din nya hemkommun.

Kontroll av kort

Vid kontroll av kortet kan Skånetrafikens personal se namn, födelsedatum och giltighet på kortet i sin handdator. Vid uppenbart missbruk, till exempel om en äldre person reser med biljetten kan kortet dras in och tilläggsavgift utfärdas. Mer information som kontroller finns på Skånetrafikens hemsida.

Avmagnetiserat, borttappat eller skadat kort

Ingen avgift tas ut vid byte av avmagnetiserat reskort. Om du har tappat bort eller skadat till reskort så får du betala 310 kronor för att få ett nytt. Avgiften betalas med kort.

Om ditt reskort har avmagnetiseras, förlorats, eller skadats ska du vända dig till Sara Stenbrunn på Sundsgymnasiet på telefon 040-42 56 03 eller e-post: sara.stenbrunn@vellinge.se

Du som är studerar på gymnasium i en annan kommun än Vellinge vänder dig i stället till Vellinge Direkt, där du kan hämta nytt reskort och betala med kort eller Swish.

För frågor om kortets giltighet eller andra frågor kopplade till ditt resekort hänvisar vi till:
Skånetrafiken

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i annan kommun

Elever på Sundsgymnasiet bosatta i annan kommun än Vellinge som har rätt till reskort/resebidrag får det från sina hemkommuner. Gäller även vid förlust av busskort.

Läs mer på Malmö kommuns hemsida

Läs mer på Trelleborgs kommuns hemsida

Senast uppdaterad:
1 mars 2024 11:55